search
top

Certyfikacja IFS Logistics a zarządzanie łańcuchem dostaw

Przejęcie kontroli nad łańcuchem dostaw, a więc przyjęcie towaru pod swoją opiekę w celu jego rozbudowania, przekształcenia czy w omawianym przypadku logistyczny – przetransportowania do kolejnego przedsiębiorstwa to duża odpowiedzialność dla każdej firmy. W momencie tym firma przejmuje bowiem pełną kontrolę nad jego jakością i bezpieczeństwem, mając za zadanie nie tylko dopełnić praw stawianych jej przez prawo, ale też dorównać standardom narzuconym na poprzednim etapie łańcucha.

To właśnie w logistyce upatrywano się do tej pory najmniejszej kontroli nad jakością i bezpieczeństwem towarów, zarzucając wielu firmom brak przejrzystości działań i ustandaryzowanych zasad, które wykraczały by znacząco ponad to, czego wymaga od nich prawo. Chcąc zapewnić sobie większą kontrolę nad łańcuchem dostaw i jednocześnie wyrównać jakość w przekroju całej branży, brytyjskie, niemieckie i francuskie sieci handlowe stworzyły dla branży logistycznej dwa standardy, do których dziś certyfikuje się wielu największych przedstawicieli TSL – BRC Global Storage and Distribution oraz IFS Logistics.

IFS Logistics – skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw

Standard IFS Logistics to standard opracowany przez połączenie wysiłków niemieckich i francuskich sieci handlowych, których zgodne działania miały na celu eliminację luki pomiędzy produkcją a handlem produktami spożywczymi. Tu najbardziej potwierdza się właśnie obawa samych sieci o to, że usługi transportowe świadczone przez nawet największych przedstawicieli branży logistycznej były na tyle nietransparentne, że skontrolowanie miejsca pojawienia się spadku jakości w drodze od producenta do konsumenta było właściwie niemożliwe. Podczas gdy ci ostatni zrzucali winę na same sklepy, dużą winę ponosił tu transport. Standard IFS Logistics to ich odpowiedź obronna na tego typu zagrania.

Choć z założenia IFS Logistics miała wyrównać lukę pomiędzy jakością w produkcji i handlu, w rzeczywistości stanowi doskonałe uzupełnienie rynku i w żaden sposób nie ogranicza branży logistycznej. Wręcz przeciwnie, to właśnie dzięki nowym standardom cały łańcuch logistyczny stał się przejrzysty, a porównywanie firm w jego obrębie stało się znacznie łatwiejsze.

IFS Logistics – założenia standardu dla zarządzania łańcuchem dostaw

Założenia standardów opracowanych dla branży logistycznej przez sieci handlowe nie odbiegają znacząco od tych obowiązujących samych producentów – wzmocniona kontrola i analiza ryzyka, przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom, dążenie do ciągłej poprawy czy przejrzystość działań to podstawy znane z norm opracowywanych przez ISO. Kwestie zawarte w standardzie opierają się o maksymalizację bezpieczeństwa produktów spożywczych poprzez bardzo wyraźne działania w stronę eliminacji zbędnego ryzyka i opracowywanie strategii na wypadek ich pojawienia się. Możliwość certyfikacji do IFS Logistics to dla firm z branży logistycznej szansa na rozwinięcie swoich usług na rynku międzynarodowym, gdzie certyfikat traktowany jest jako wyjściowy dowód na wiarygodność firmy i wymóg konieczny do podjęcia jakiejkolwiek współpracy.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – certyfikacja IFS Logistics

Uzyskanie certyfikatu IFS Logistics nie należy do zadań prostych i często wymaga opracowania zupełnie nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów w transporcie oraz zarządzania ryzykiem. Oczywistym jest więc, że wiele firm podchodzi do procesu stopniowo, wdrażając poszczególne działania krok po kroku i testując je w oparciu o regularne audyty wewnętrzne. Zgłaszając się do odpowiedniej jednostki certyfikującej i wyrażając chęć poddania się procesowi certyfikacji do standardu IFS Logistics, firmy demonstrują swoją zdolność do skutecznego zarządzania ryzykiem i chęć pracy nad własnymi działaniami.

Zarządzanie łańcuchem dostaw  w oparciu o międzynarodowe normy to przede wszystkim korzyść dla samej firmy transportowej, która w wypadku zgodności z normą zapewnia sobie łatwość w wypełnianiu wszystkich obowiązków prawnych i wymagań konsumenckich, a jednocześnie ochrona własnego wizerunku w przypadku incydentu. Decydując się na korzystanie z IFS Logistics firmy logistyczne potwierdzają swoje zaangażowanie w kwestię bezpieczeństwa żywności, a jednocześnie wspierają własne działania poprzez zdobywanie nowych narzędzi do poprawy funkcjonowania firmy. IFS Logistics to też jeden z najłatwiejszych sposobów na wycofanie produktu z obiegu w razie konieczności, co oczywiście oznacza usprawnienie całej branży i większe bezpieczeństwo dla wszystkich konsumentów.

top