search
top

Certyfikacja systemów zarządzania – w jakich branżach będzie przydatna

Certyfikacja systemów zarządzania to dziś jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i budowę zaufania rynku i konsumentów do marki, która decydując się na zgodność z najwyższymi możliwymi standardami w swojej branży dowodzi swojego przywiązania do dobra klientów, rynku i środowiska.

Istnieje dziś wiele norm, do których przedsiębiorstwa mogą certyfikować swoje działania, dedykowanych zarówno do ogółu (np. norma ISO 9001 dotycząca systemów zarządzania jakością czy norma ISO 14001 dotycząca zarządzania środowiskowego), jak i do poszczególnych branż (jak norma ISO 3834 dla spawalnictwa czy norma IATF 16949 dla branży motoryzacyjnej). W jakich jednak branżach certyfikacja może okazać się szczególnie przydatna i dlaczego uzyskiwanie certyfikatów zgodności z międzynarodowymi normami zyskuje dziś tak ogromne znaczenie na światowym rynku?

Certyfikacja systemów zarzadzania – najważniejsze korzyści dla rynku światowego

Firmy na całym świecie, niezależnie od wielkości swojej działalności czy specyfiki branży w jakiej działają mierzą się dziś z rosnącymi nieustannie wymaganiami ze strony rynku, prawa i swoich Klientów w stosunku do rentowności, jakości, bezpieczeństwa czy stosowanych przez nie technologii.

Firmy, które obdarza się zaufaniem i wysokim statusem na rynku powinny stawiać na zrównoważony rozwój i dążenie do poprawy swoich działań tak, by wyróżniać się na tle konkurencji faktyczną wartością, jakością i zaangażowaniem w sprawy istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku. Aby taki status uzyskać i budować własną pozycję na rynku konieczne jest jednak uzyskanie formalnego potwierdzenia swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i potwierdzeniem takim są właśnie certyfikaty dla systemów zarządzania różnymi obszarami działalności firm.

Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami określonej normy, bez względu na to czy będzie to ogólna norma jakościowa czy specyficzna dla branży norma bezpieczeństwa świadczy nie tylko o wysokim poziomie świadomości przedsiębiorstwa, ale także jego umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.

Certyfikat ISO to najlepszy dowód na to, że organizacja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie swoich metod zarządzania i dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Na certyfikacji zyskują zarówno firmy, które utrzymują w ten sposób swoją pozycję na rynku, jak i konsumenci, którzy dzięki zaangażowaniu firm w poprawę własnej jakości otrzymują lepszą jakość produktów i usług. [1]

Najczęściej certyfikowane systemy zarządzania

Akredytowane jednostki certyfikacyjne takie jak DNV GL, Dekra, czy TUV świadczące usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania stawiają dziś na możliwości szkolenia i certyfikacji w różnych branżach i w obrębie różnorodnych norm europejskich i międzynarodowych, gwarantując tym samym swoim klientom możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej niezależnie od branży, w jakiej ci działają. Są jednak normy, które cieszą się wśród firm znacznie większym zainteresowaniem i popularnością, a dzięki temu też uznawane są za niosące najwięcej korzyści z certyfikacji systemów zarządzania.

Pierwszą i zdecydowanie najpopularniejszą formą certyfikacji systemów zarzadzania jest certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001. Norma ta, choć nie jest specyficzna dla jednej branży, w praktyce może zostać zaadaptowana do działalności firm w dowolnej gałęzi przemysłu, działających zarówno na skalę krajową jak i międzynarodową. Norma ta pozwala uporządkować działania firmy pod kątem jakości jej procesów wewnętrznych, powodując generalną poprawę jej funkcjonowania, zwiększając efektywność wszystkich jej działań i gwarantując zrównoważony rozwój w oparciu o skuteczne zarządzanie ryzykiem i eliminację zagrożeń.

Równie popularną normą wybieraną szczególnie przez reprezentantów branży IT jest norma ISO 27001 dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Normę tą można zastosować także w branży finansowej, bankach, firmach prawniczych i właściwie wszędzie tam, gdzie informacja stanowi jeden z głównych aktywów firmy i gdzie utrata jej bezpieczeństwa stanowiłaby ogromne zagrożenie nie tylko dla samej firmy, ale też jej klientów, a nawet integralności całego rynku w obrębie danej branży.

ISO 45001, czyli standard dotyczący zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy to kolejny popularny sposób na poprawę jakości działań w obrębie przemysłu, szczególnie istotny dla tzw. przemysłu ciężkiego oraz przedsiębiorstw operujących w obrębie materiałów wrażliwych i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. ISO 45001 to kolejna norma, którą można zastosować niemalże wszędzie, poprawiając wewnętrzne bezpieczeństwo pracowników oraz wpływ higieny zakładowej na jakość produktów końcowych. Na certyfikację decydują się tu jednak najczęściej firmy farmaceutyczne, służba zdrowia a także przedstawiciele szeroko pojętej branży produkcyjnej – przemysłu spożywczego, maszynowego, motoryzacji czy przemysłu budowlanego.[2]

Bardzo istotną rolę dla codziennego życia każdego człowieka odgrywają firmy, które decydują się na certyfikację systemu zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o normy takie jak FSSC 22000. Norma obowiązująca w branży spożywczej pozwala zapewnić jakość i bezpieczeństwo dostarczanej na rynek żywności, a certyfikaty uzyskane przez firmy wykazujące zgodność z surowymi wymaganiami normy stanowią dla wielu konsumentów podstawę wyboru konkretnej żywności i produktów spożywczych, świadcząc o wysokiej jakości i bezpieczeństwie oferowanych produktów.[3]

Normy ISO 14001 oraz 50001 wybierane przez branże o wysokim zużyciu energetycznym i znaczącym wpływie na bezpieczeństwo środowiska to standardy, dzięki którym możemy mówić dziś o rosnącej świadomości wpływu działalności człowieka na otaczające nas ekosystemy i zmianach prowadzących do minimalizacji negatywnego wpływu rozwoju cywilizacyjnego, w tym także intensywnego rozwoju przemysłu na zasoby naturalne, jakość powietrza, zużycie energii czy wyniszczanie zagrożonych środowisk. Normy te podkreślają, jak ważne jest rozważne zarządzanie energią i polityką środowiskową firmy oraz wykorzystywanie nowych technologii i postępu technicznego w celu udoskonalania współczesnego przemysłu i minimalizacji degradacji środowiska poczynionej przez powojenne lata dynamicznego rozwoju cywilizacji na wszystkich kontynentach.[4]

Jak uzyskać certyfikat systemów zarządzania?

Uzyskanie odpowiedniego dla swojej branży i istotnego z punktu widzenia działalności firmy certyfikatu systemu zarządzania wymaga spełnienia surowych warunków i wysokich standardów określonych w wybranej normie oraz udowodnienia ich spełnienia podczas audytu certyfikacyjnego prowadzonego przez jedną z wielu obecnych na rynku akredytowanych jednostek certyfikacyjnych. To właśnie certyfikacja jest ostatecznym celem wdrażania skutecznych systemów zarządzania opartych o międzynarodowe normy i to ona w sposób formalny prowadzi do ulepszenia funkcjonującego do tej pory systemu. Aby rozpocząć proces certyfikacji należy jednak wcześniej wprowadzić i skutecznie praktykować system zarządzania oparty o wybraną normę, a proces ten najlepiej rozpocząć od audytu wstępnego, który ma na celu określenie ewentualnych niezgodności z obowiązującą normą i wskazanie obszarów organizacji wymagających poprawy.

Czas, który należy poświęcić na uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania może być różny zależnie od branży, wymagań normy i wyników audytu wstępnego, jednak zawsze należy pamiętać o tym że pośpiech nie jest tu wskazany – im dokładniejsze podejście do kwestii wdrażania zasad normy, tym większa szansa że opracowany system zarządzania będzie z nią zgodny nie tylko w chwili certyfikacji, ale przez cały czas przed i po jej uzyskaniu.

[1] https://www.dnvgl.pl/assurance/systemy-zarzadzania/certyfikacja.html

[2] https://www.bureauveritas.pl/

[3] http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en

[4] https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en-iso-14001

top