search
top

Dlaczego standrad IFS jest ważny dla producentów żywności?

Bezpieczeństwo i wysoka jakość żywności to obecnie najważniejsze kwestie w branży spożywczej i jednocześnie największe wyzwanie, jakie stoi przed firmami działającymi w tej branży. Produkowanie i dystrybucja produktów spożywczych, które będą charakteryzowały się pełnym bezpieczeństwem i odpowiednio wysoką jakością to również podstawowy element budowania zaufania konsumentów do danej marki działającej na rynku. Z tego też względu przedsiębiorstwa przykładają tak dużą uwagę do tej kwestii i dokładają wszelkich starań, aby tworzone produkty spełniały wszelkie wymagania i potrzeby konsumentów. 

Standard IFS to rozwiązanie, które pozwala wyznaczyć jasne wymagania i zasady dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Warto więc wiedzieć czym dokładnie jest ten standard, dlaczego jest tak ważny, jakie zasady zawiera oraz na jakie korzyści mogą liczyć producenci decydujący się na wdrożenie tego standardu we własnej firmie? 

Czym jest standard IFS?

IFS (International Featured Standards) to międzynarodowy standard dotyczący jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Określa on wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz handlowych. 

Standard ten uwzględnia wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem produktów spożywczych, w tym m.in. higienę, identyfikację i kontrolę składników, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zgodnością oraz zarządzanie danymi. Celem standardu IFS jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów spożywczych dla konsumentów oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Dlaczego standard IFS jest ważny dla producentów żywności?

Standard IFS jest ważny dla producentów żywności z kilku powodów, takich jak m.in.:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa produktów: Standard IFS określa szczegółowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów korzystających z tych wyrobów.
 • Poprawa reputacji firmy: Uzyskanie certyfikatu standardu IFS oznacza, że firma spełnia wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów, co pozytywnie wpływa na reputację firmy i zachęca wiele osób do wybierania produktów tej właśnie marki.
 • Ułatwienie dostępu do rynku międzynarodowego: Standard IFS jest uznawany na rynku międzynarodowym, co ułatwia dostęp firm do rynków zagranicznych oraz zwiększa konkurencyjność na tych rynkach.
 • Poprawa efektywności procesów produkcyjnych: Wdrożenie standardu IFS wymaga od producentów żywności stosowania dobrych praktyk produkcyjnych i zarządzania ryzykiem, co pozwala na poprawę efektywności procesów produkcyjnych.
 • Zwiększenie zaufania konsumentów: Uzyskanie certyfikatu IFS oznacza, że produkt jest bezpieczny do spożycia, co zwiększa zaufanie konsumentów do produktów danej firmy.

Zasady standardu IFS

Chcąc wprowadzić standard IFS w swojej firmie należy spełnić szereg wymagań, które odnoszą się do takich elementów jak:

 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (Management of the Quality System) – podstawą do wdrożenia IFS jest posiadanie funkcjonalnego systemu HACCP z pełną dokumentacją.
 • Odpowiedzialność kierownictwa (Management Responsibility) – kwestie dotyczące polityki firmy i jej struktury działań.
 • Zarządzanie zasobami (Resource Management) – kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży ochronnej, szkoleń, pomieszczeń dla personelu itd. 
 • Procesy produkcyjne (Product Realisation) – zestaw wymagań dotyczących zagadnień specyfikacji produktów, procesu zakupów i pakowania, środowiska produkcyjnego itd.
 • Pomiary, analiza i ciągłe doskonalenie (Measurements, Analyses, Improvements) – regulacje dotyczące przeprowadzania wewnętrznych audytów, wycofywania produktów oraz działań zapobiegawczych i korygujących, których celem jest utrzymanie wysokiej jakości wyrobów.

jedzenie 

Korzyści dla producentów ze stosowania standardu IFS

Głównym celem stosowania standardu IFS w firmach działających w branży spożywczej, jest zapewnienie, że produkowane przez te firmy wyroby 

są w pełni bezpieczne i wytworzone zgodnie z obowiązującymi w tej normie wymaganiami. Wdrożenie tego standardu we własnym przedsiębiorstwie może przynieść wiele cennych korzyści, do jakich zalicza się m.in.:

 • Zwiększone zaufanie konsumentów do danej marki;
 • Akceptacja dostawcy przez największe sieci handlowe;
 • Zapewnienie konkurencyjności na rynku,
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem;
 • Możliwość rozszerzenia kanałów dystrybucyjnych;
 • Budowanie rozpoznawalności i przewagi na rynku globalnym;
 • Stała poprawa jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności;
 • Redukcja ilości audytów klientów;
 • Określenie słabych punktów danego przedsiębiorstwa;
 • Możliwość stosowania oznaczenia IFS w celach marketingowych (nie można zamieszczać takich oznaczeń na opakowaniach produktów trafiających do finalnego konsumenta).

Jak widać, warto zdecydować się na prowadzenie własnej firmy w zgodzie z wymaganiami standardu IFS, ponieważ korzyści, jakich można w związku z tym oczekiwać, jest naprawdę sporo i są one bardzo cenne.

top