search
top

Ile kosztuje budowa domu?

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się również z pewnymi kosztami, które nierzadko przekraczają zgromadzone oszczędności niejednego z nas. W takim przypadku najlepiej więc udać się do banku po odpowiedni kredyt. Udzielenie takiej bankowej pożyczki budowlanej wiąże się jednak z przedstawieniem wymaganych zaświadczeń i dokumentów.

Generalnie niezwykle ciężko określić całkowity koszt budowy domu przed jej rozpoczęciem. Wiąże się to między innymi ze skomplikowanym procesem budowy, którego poszczególne etapy niejednokrotnie bywają ciężkie do oszacowania. W takich sytuacjach najlepiej sporządzić stosowny kosztorys. Jest to nic innego jak obliczenie przewidywanych wydatków związanych z wykonywaniem poszczególnych prac budowlanych. Istnieje kilka rodzajów kosztorysów np. inwestorski, ofertowy „ślepy” i powykonawczy.

Precyzyjne wyliczenie kosztów budowy domu jest możliwe pod warunkiem, że wykonuje go kosztorysant z odpowiednimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem (choć nie jest to regułą). W swojej pracy musi on uwzględnić między innymi rodzaj i cenę wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu oraz technologii użytych do budowy danej nieruchomości oraz mieć na uwadze warunki jej otoczenia.

Podstawowym warunkiem do sporządzenia poprawnego kosztorysu jest jest wykonanie dokładnego przedmiaru. Operacja ta polega na wyliczeniu zapotrzebowania na poszczególne materiały budowlane na podstawie sporządzonego wcześniej projektu technicznego. Następnie w Katalogu Nakładów Rzeczowych uwzględnia się normy zużycia materiałów, sprzętu oraz nakładów robocizny na poszczególne prace budowlane.

Koszty budowy domu

Aby wybudować swój wymarzony dom należy dysponować określoną ilością gotówki. Jest ona zawarta w kosztorysie budowlanym, choć taka dokumentacja nie jest w stanie w 100% oddać całości kosztów związanych z budową domu. Co więc zrobić, kiedy nie posiadamy dostatecznej ilości oszczędności zgromadzonych na ten cel? W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak udać się do banku z wnioskiem o przyznanie kredytu budowlanego.

Kredyt budowlany przeznaczony jest na:

– budowę lub remont domu mieszkalnego,
– budowę lub remont lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym,
– budowę garażu (np. przydomowego),
– wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla właściwego użytkowania budynku mieszkalnego lub garażu.

Kredyt budowlany zostaje udzielony każdej osobie fizycznej, która spełnia określone warunki:

– posiada miejsce zamieszkania w kraju, w którym stara się o kredyt budowlany,
– ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– uzyskuje stałe dochody z tytułu: świadczonej pracy lub emerytury, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innego udokumentowanego źródła (np. wykonywanie wolnego zawodu),
– posiada zdolność kredytową (m. inn. legitymuje się odpowiednio wysokimi zarobkami).

Wysokość kredytu budowlanego uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy.
Rozumiana jest ona jako możliwość terminowej spłaty zaciągniętego kredytu wraz z wcześniej ustalonymi odsetkami umownymi. Pieniądze te muszą pochodzić ze stałych dochodów netto kredytobiorcy w terminach określonych w umowie kredytowej.

Comments are closed.

top