search
top

ISO 9001 i założenie standardu

ISO 9001 to certyfikat, w którym zawarty jest system zarządzania jakością. Posiadanie takiego Certyfikatu podnosi rangę marki i zwiększa jej wiarygodność. Osoby, które są przeszkolone i posiadają powyższy Certyfikat, szybciej zdobędą większe zaufanie klientów. Posiadanie tego Certyfikatu jest także równoznaczne z poprawą jakości produktów i usług danej marki. Certyfikowane produkty działają dłużej, sprawniej, a wysoka jakość wykonania znacznie minimalizuje wykonanie złej usługi.

W dzisiejszych czasach, posiadanie ISO 9001 jest kluczem do większego rozwoju firmy. Typy zarządzania, jakie zawarte są w tej normie, pozwalają na szybszą i bardziej skuteczną realizację celów firmy. Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala na nowoczesne rozwiązania i prężny rozwój naszej marki.

Właściciele i dyrektorzy firm i przedsiębiorstw mają podstawowy cel, który jest możliwy do osiągnięcia dzięki normie ISO. Jest to zwiększenie wartości naszej marki.

Wdrażanie ISO 9001

Na samym początku trzeba przypomnieć, że każda firma lub przedsiębiorstwo, działa na nieco innych zasadach. Z tego względu, należy dopasować normę ISO 9001 do naszej firmy, a nie na odwrót. Celem ISO 9001, jest zapewnienie stałej poprawy i podniesienie kwalifikacji wszystkich pracowników.
W jakim celu wdrażamy normę ISO 9001?

  • Podstawowym celem ISO 9001, jest zwiększenie świadomości i samodzielności. Każdy pracownik zatrudniony w firmie, musi dokładnie znać swoje obowiązki i prawa. Dzięki normie, zwiększone zostaną szanse na prawidłowe i płynne wykonywanie określonego zakresu obowiązków przez dany dział i jego pracowników.
  • ISO 9001 wpływa na chęć działania z własnej inicjatywy. Dzięki wdrożeniu normy, każdy pracownik i zespół, ma możliwość proponowania coraz lepszych rozwiązań. Celem każdej firmy jest zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki posiadaniu ISO, wpływamy na jakość pracy i zapał.
  • System ISO 9001 poprawia wydajność naszych produktów i usług. Dzięki temu, każdy klient zainteresowany naszą ofertą, dostanie dosłownie to, czego potrzebuje.
  • Kolejnym celem normy ISO, jest maksymalne ograniczenie kosztów. Przyczyny i skutki ponoszenia dodatkowych kosztów mogą zostać wyeliminowane po zapoznaniu się z założeniami normy ISO 9001.
  • Zwiększenie płynności informacji poprawia jakość współpracy. Przepływ informacji powinien więc być dopracowany.
  • Poprzez wdrożenie ISO 9001, możemy zmniejszyć ilość koniecznych dokumentów.

Jak wdrożyć ISO 9001 w naszej firmie?

Jest to proces, który wymaga specjalnych badań. Norma ta pozwala na wprowadzenie ogromnych zmian, które na zawsze pozostaną w naszej firmie.
1. Pierwszym krokiem, jest zbadanie firmy pod kątem posiadanych uprawnień, umiejętności oraz odpowiedzialności poszczególnych działów. Konieczne jest również zapoznanie się z wymaganiami właściciela firmy ora sposobu prowadzenia firmy i założeń.
Następnie, należy stworzyć specjalną mapę lub schemat procesów, jakie mają zachodzić w firmie. Dodatkowo, musimy wyszczególnić procedury, które będą opisywać procesy.
2. Drugim krokiem, jest zbadanie firmy pod kątem zachodzących procesów.  W tym celu, przeprowadzamy wywiad z osobami, których zadaniem jest zajęcie się danymi procesami. Dzięki temu pozyskamy informacje, które posłużą nam do stworzenia procedur.
3. Dostosowanie procesów jest trzecim krokiem. Na podstawie naszych wymagań i założeń normy ISO 9001, musimy wyeliminować czynności, które są niekorzystne i nieekonomiczne lub pozbawione większego sensu i znaczenia dla firmy. Później oceniamy, w jakim stopniu nasze procesy pokrywają się z normą ISO 9001. W efekcie powstaje dokumentacja zawierająca opracowany system zarządzania jakością. Jednym ze sposobom na zarządzenie taką dokumentacją jest ins2outs – platforma wspierająca wdrażanie certyfikatów w firmach oraz organizacjach.
4. Wdrożenie dokumentacji. Jest to wprowadzenie nowych, lepszych zasad, które wprowadzą porządek w naszej firmie. Procedury należy wdrażać pojedynczo, by nie narażać pracowników na dezorganizację. Częściowe wdrażanie dokumentów pozwala na szybkie wychwycenie i pozbycie się ewentualnych błędów.
5. Przeprowadzenie audytu pozwala zbadać funkcjonowanie systemu. Jest to badanie niezależne i powinno odbywać się dwukrotnie. Po przeprowadzeniu audytu, należy wyeliminować błędne i niedziałające lub niezgodne z systemem ISO 9001 założenia.
6. Ostatnim, lecz równie ważnym krokiem, jest powołanie odpowiedzialnej i przeszkolonej kadry. Szkolenia są podstawą działania każdej firmy. Należy w tym celu skorzystać z usług firmy zewnętrznej lub wykwalifikowanego zespołu, który przeszkoli naszych pracowników.

top