search
top

Jak sporządzić dokumetacje powypadkową w firmie?

Dokumentację powypadkową w firmie należy sporządzić, jeśli na terenie miejsca pracy doszło do jakiegoś wypadku. Zanim przedstawimy szczegóły dotyczące samej dokumentacji i jak przebiegają procedury, warto zdefiniować wypadek.

Wypadek – definicja

Definicja wypadku jest uregulowana prawnie i znajduje się w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku. W tym piśmie umieszczono informacje, które mówią, że za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie spowodowane czynnikiem zewnętrznym, które wywołało uraz lub doprowadziło do śmierci. Sprawa jest bardziej uszczegółowiona i wskazuje, że dotyczy to sytuacji, w których wypadek miał miejsce w trakcie wykonywania przez pracownika swoich obowiązków lub poleceń przełożonego, w trakcie podróży służbowej, a także w drodze do lub z pracy.

Dodatkowo ustawa definiuje 3 rodzaje wypadków:

  • śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który doprowadził do śmierci pracownika niekoniecznie od razu po wypadku, ale do 6 miesięcy od dnia zdarzenia;
  • ciężki wypadek przy pracy, czyli taki, który doprowadził do poważnego uszkodzenia ciała, np. do utraty słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej lub spowodował trwałą chorobę psychiczną;
  • zbiorowy wypadek przy pracy oznacza wypadek, w którym zostały poszkodowane co najmniej dwie osoby.

Czym jest dokumentacja powypadkowa?

Dokumentacja powypadkowa jest zbiorem niezbędnym dokumentów, które należy zgromadzić w sytuacji, w której doszło do wypadku w miejscu pracy. W skład takiej dokumentacji wchodzą: protokół przesłuchania poszkodowanego, protokół przesłuchania świadka – jeśli taki był, protokół powypadkowy. W protokole powypadkowym należy dodatkowo zawrzeć opinie lekarza, klasyfikację prawną zdarzenia, fotografie z miejsca zdarzenia. Konieczne jest także opracowania działań powypadkowych, które będą miały uniemożliwić wystąpienie podobnego wypadku.

Wszystkie te dokumenty trzeba przekazać osobie zajmującej się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie lub specjaliście z firmy zewnętrznej (te osoby tworzą zespół powypadkowy). Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów w ciągu 14 dni od dnia, w którym zgłoszono zdarzenie.

To powinien zrobić pracodawca

Priorytetem po wypadku jest zapewnienie poszkodowanemu pomocy i przeprowadzenie całej procedury zgodnie z prawem. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, należy zabezpieczyć to miejsce, aby móc później zebrać dowody.

W przypadku wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego konieczne jest zgłoszenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do prokuratury. Jeśli w zakładzie dojdzie do zatrucia, to w takiej sytuacji należy dodatkowo powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną.

Każdy pracodawca powinien prowadzić rejestr wypadków, które miały miejsce w zakładzie pracy. Ważne jest także przechowywanie dokumentacji powypadkowej, według prawa powinna być ona archiwizowana przez 10 lat od wystąpienia zdarzenia.

Ważną informacją jest także to, ze od 2019 roku pracodawca może zdecydować się na sposób prowadzenia dokumentacji. Nie trzeba już prowadzić dokumentacji papierowej i pilnować, aby nic nie zginęło. Wszystkie niezbędne dokumenty można sporządzać i przechowywać w formie elektronicznej.

Podsumowanie procedury

Po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przez pracownika pracodawca powinien podjąć następujące kroki:

  1. Powołać zespół powypadkowy, który tworzy jeden z pracowników z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia BHP oraz specjalista służby BHP lub pracownik z firmy zewnętrznej.
  2. Sporządzić oświadczenia (zeznania poszkodowanego i świadka lub świadków) i skontrolować miejsce wypadku.
  3. Spisać protokół powypadkowy i przedstawić go poszkodowanemu.
  4. Jeśli poszkodowany nie miał żadnych uwag, to pracodawca musi zatwierdzić protokół. Jeśli byłyby jakieś uwagi, to należy najpierw wprowadzić niezbędne zmiany.
  5. Sporządzić 3 egzemplarze protokołu. Jeden dla poszkodowanego, jeden do rejestru wypadków, jeden dla ZUS-u.
  6. Przygotować statystyczną kartę wypadku.

Dokumentacja powypadkowa Wrocław – wsparcie specjalistów

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej warto oddać w ręce profesjonalistów. Wypadek w zakładzie pracy wiąże się z dużym stresem i załatwianiem wielu spraw. Czasem łatwo o zapomnienie o jakimś terminie, a w takiej sytuacji nie można pozwolić sobie na błąd. We Wrocławiu działa Wojciech Surma Doradztwo i Szkolenia – to firma, która pomaga przedsiębiorstwom w sporządzeniu dokumentacji powypadkowej. Dokumentację powypadkową we Wrocławiu sporządza konkretny zespół, a pracodawca musi tylko ją zatwierdzić i przekazać poszkodowanemu (lub jego rodzinie) oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

top