search
top

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa jest konieczny, kiedy firma chce się rozwijać w dziedzinie energetycznej i budowlanej. Niestety ze względu na konieczność osiadania rozległej specjalistycznej wiedzy, nie każdy może zostać audytorem, przez co firmy nie posiadają w swoich szeregach swojego audytora. Kto może przeprowadzić audyt energetyczny i może być odpowiedzialny za jego realizację?

Jakiego typu przedsiębiorstwa powinny przejść audyt energetyczny?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku – Prawa Przedsiębiorców, osoby prowadzące własną firmę muszą przeprowadzać albo zlecać audyt energetyczny w sytuacji, gdy w minimum jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • osiągnęli roczny obrót netto wynikający ze sprzedaży wyrobów, towarów, a także usług i operacji finansowych, które przekraczają 50 mln euro albo sumy aktywów ich bilansu, (który został sporządzony na koniec jednego z tych dwóch lat) przekroczyły 43 miliony euro,
  • zatrudniali średniorocznie minimum 250 pracowników.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego zostali zwolnieni tylko Ci przedsiębiorcy, którzy posiadają wdrożony tudzież certyfikowany system zarządzania energią zapisany w odpowiednich normach (norma ISO 50001) bądź system zarządzania środowiskowego jednakowy z wymaganiami EMAS, jeśli w ramach tych systemów sporządzono audyt energetyczny firmy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Kto może być odpowiedzialny za jego realizację?

Audyt energetyczny danego budynku może stworzyć uprawniony audytor albo doradca energetyczny. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna wyróżniać się wiedzą z zakresu budownictwa, ogrzewania, instalacji elektrycznych i wentylacji. Audytor pracujący na tym stanowisku powinien swobodnie poruszać się wśród aktualnych przepisów prawnych i najnowszej technologii. Dzięki temu z łatwością rozpozna problemy, które występują w sprawdzanym budynku. Wszechstronna wiedza z dziedziny niskoenergetycznych budynków, pozwala wszcząć optymalizacje, przyczyniające się do obniżenia zużycia energii bez konsekwencji pogorszenia się komfortu użytkowników.

Jakie znaczenie dla firmy ma wybór jednostki audytującej?

Zazwyczaj w danym przedsiębiorstwie nie jest zatrudniona osoba, która miałaby tak dużą wiedzę oraz doświadczenie, aby mogła samodzielnie i profesjonalnie przeprowadzić audyt energetyczny. Z tego względu warto zatrudnić firmę, która specjalizuje się w tego typu działaniach. Najlepsza firma to taka, której pracownicy:

posiadają uprawnienia do przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej. Powinny być one uzyskane na podstawie szkolenia i zdanego egzaminu, który został zorganizowany przez ministra infrastruktury. Po zmianie prawa o charakterystyce energetycznej budynków ta metoda nabywania uprawnień wygasła, lecz nadal jest sporo osób, posiadających prawa do przeprowadzania audytów zdobyte właśnie w ten sposób,

są absolwentami studiów wyższych albo podyplomowych, które w programie nauczania zawierały zagadnienia z obszaru efektywności energetycznej w budownictwie. Choć ukończenie studiów podyplomowych także pozwala na staranie się o dołączenie do listy osób uprawnionych do przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej,

ukończyli szkolenie z obszaru sporządzania audytów energetycznych, które zostały zorganizowane np. przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Osoby posiadające uprawnienia budowlane uzyskane z „urzędu” także mogą zostać audytorami, jednak w ich przypadku należy zweryfikować, czy te osoby mają specjalistyczną wiedzę, którą nabywa się na szkoleniach. Jeżeli firma ma inny profil, niż ten, gdzie większość energii pochłania transport, produkcja czy działy niezwiązane typowo z budynkami, warto zwrócić szczególną uwagę na to, by eksperci reprezentujący daną firmę audytorską spełniali następujące kryteria:

  • posiadali wykształcenie z dziedziny gospodarki cieplnej, sprężonego powietrza, transportu albo elektroenergetyki. Niektóre firmy audytorskie zatrudniają lub współpracują z wykładowcami technicznych uczelni wyższych. Dzięki temu mają zapewniony profesjonalizm oraz rzetelność,
  • mieli praktykę zawodową, a także doświadczenie oraz dorobek w obowiązkach wykonywania ocen, ekspertyz, opracowań studialnych z zakresu oszczędności energii,
  • mieli doświadczenie we wdrażaniu normy zarządzającej energią PN EN ISO 50001 albo ukończyli kurs na audytora wewnętrznego wg tej normy,
  • ukończyli szkolenie audytora efektywności energetycznej albo inne specjalistyczne kursy organizowane przez renomowane firmy.

Oprócz wyżej wymienionych wyróżników warto także zwrócić uwagę na renomę danej firmy, gdyż renomowana jednostka to wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest organizowany wówczas, gdy firma osiąga zyski rzędu 50 mln euro lub zatrudnia minimum 250 pracowników. Zazwyczaj do tego są zatrudniane specjalistyczne firmy, które posiadają w swoich szeregach doświadczonych profesjonalistów. Jest to bardzo ważne, pozwala to odkryć m.in problemy techniczne budynku.

top