search
top

Kto musi posiadać kasę fiskalną

Kasa fiskalna, profesjonalnie nazywana kasą rejestrującą, to nic innego jak elektroniczne urządzenie, służące do zapisywania obrotu oraz wysokości podatku należnego ze sprzedaży. Kasy fiskalne używane w Polsce mają wbudowaną pamięć fiskalną OTP (One Time Programing). Dodatkowo, każda kasa fiskalna jest obdarzona indywidualnym numerem. W jej pamięci podczas tak zwanego zakończenia doby zapisywane są wszelkie informacje na temat wysokości cen netto, a także wysokości należnego podatku wedle obecnie obowiązujących stawek VAT oraz podsumowanie kwoty podatku i ogólnej należności brutto.

Właściwa kasa fiskalna w biznesie

Istotny jest fakt, że budowa kasy fiskalnej została bardzo szczegółowo określona poprzez przepisy stworzone w Ministerstwie Finansów. Pozwala to kontrolować rynek kas fiskalnych w Polsce oraz dopilnować, by każdy z przedsiębiorców rozliczany był w identyczny sposób. Budowa kasy fiskalnej, funkcje, wgrane oprogramowanie są niezmiernie dokładnie kontrolowane przed dopuszczeniem danego urządzenia do stosowania.

Można wyróżnić dwa rodzaje mechanizmów, za pomocą których następuje drukowanie w tego rodzaju urządzeniach. Jest to

  1. Drukarka igłowa, charakteryzująca się głośną pracą ale także bardzo dużą trwałością druku, używana wtedy gdy zachodzi konieczność archiwizowania paragonów przez czas, którego długość jest określona konkretnymi przepisami prawa podatkowego
  2. Drukarka termiczna, będąca w opozycji do drukarek igłowych bardzo cicha oraz szybka, ale niestety posiadająca o wiele krótszą trwałość druku, co jest skutkiem używania papieru termicznego. Mimo tej niedogodności drukarki termiczne praktycznie w całości wyparł drukarki igłowe z rynku.

Niektóre kasy fiskalne nie posiadają funkcji elektronicznego zapisu kopii paragonów fiskalnych. Posługują się zamiast tego mechanizmem polegającym na drukowaniu oryginału paragonu, który trafia do rąk klienta oraz kopii zamieszczanej na tak zwanej rolce kontrolnej, przeznaczonej dla przedsiębiorcy w celu jej zarchiwizowania.sprzedaż kas fiskalnych Wrocław

Kto musi mieć urządzenie fiskalne

Należy mieć na uwadze, że nie każda osoba prowadząca firmę jest zobowiązana do korzystania z kasy fiskalnej. Z kasy fiskalnej na chwilę obecną nie muszą korzystać osoby, które zajmują się sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług wyłącznie firmom i organizacjom, organom administracji Polski albo samorządu. W innych przypadkach należy posiadać kasę fiskalną. Przepisy dotyczące tego, kto jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych a kto jest z tego obowiązku zwolniony dość często się zmieniają, dlatego przed założeniem firmy warto się tym zainteresować i sprawdzić, jak wygląda to na chwilę zakładania przez nas firmy.

Na chwilę obecną z obowiązku posiadania kas fiskalnych nie muszą wywiązywać się osoby parające się udzielaniem usług z zakresu rolnictwa, zbierania oraz utylizowania odpadów, usług pocztowych i noclegowych, telekomunikacyjnych, finansowych, prawniczych a także wszelakie usługi wchodzące z zakres edukacji.

Z kolei bezwzględnym nakazem używania kas objęci są chociażby sprzedawcy gazu płynnego, osoby zajmujące się profesjonalnym przewozem pasażerów w tym usługami taksówkarskimi. Warto kupić sprawną, profesjonalną kasę – w tym celu polecamy ofertę producenta ACLAS, oferującego sprzedaż kas fiskalnych Wrocław.

top