search
top

Kurs językowy dla firm – czym powinien się charakteryzować?

Wykształceni językowo pracownicy o zrównanym poziomie kompetencji pozwalają na zachowanie pewnego rodzaju stabilności w firmie. Bardzo często osoby posiadające odpowiednie certyfikaty językowe nie są w stanie w pełni wykonywać swoich zadań. Nie wynika to z niechęci, czy też rażącej niekompetencji. Po prostu certyfikaty językowe przyznawane są na poziomie ogólnym, jednak praca w firmie bardzo często wiąże się ze słownictwem specjalistycznym. Warto wysłać pracowników swojej firmy na szkolenie językowe. Zarówno, by wzbogacić ich zasób słownictwa, jak i zrównoważyć ogólny poziom znajomości wybranego języka obcego w firmie.

Skuteczny model nauczania

Każda szkoła posiada swój indywidualny, wypracowany w praktyce model nauczania języka. Warto zdecydować się na szkołę posiadającą możliwie najbardziej skuteczny model nauczania. Pozwoli to wyuczyć naszych pracowników języka do określonego stopnia, bez potrzeby dodatkowego przedłużania kursu językowego. Ważne, by uczestnicy szkolenia szybko przyswajali nową wiedzę i byli stymulowani do przełamywania swoich językowych ograniczeń. Informacje powinny być przekazywane w łatwy i przyjemny sposób. Dzięki temu kurs nie zostanie podświadomie połączony z nieprzyjemnym obowiązkiem. Realizacja tych punktów pozwoli, by kursanci przyswoili wiedzę z łatwością i zapałem.

Określenie stopnia zaawansowania językowego

Bardzo ważnym aspektem przed kursem jest określenie stopnia zaawansowania językowego. Naturalnie osoba, która trafi do niewłaściwej grupy, która nie będzie stawiać przed nią językowych wyzwań, z racji poziomu zajęć, będzie przychodzić na zajęcia niechętnie. Dlatego też przed rozpoczęciem kursu dla firmy — szkoła językowa może udostępnić bezpłatny test online, pozwalający na przydzielenie osób do odpowiednich grup skorelowanych z ich poziomem językowego zaawansowania.

kurs językowy

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Istotą każdego kursu są właściwi lektorzy. Warto wybrać kurs prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę. Cenioną w przypadku kursów aktywnością jest szacowanie poziomu grupy metodą komunikacyjną. Wówczas z łatwością kursanci opanują praktyczne zagadnienia. Ważne, by lektor przykładał dużą uwagę do ćwiczeń leksykalnych i konwersacji. Inną zalecaną technika w kursach językowych jest dual_IMPACT®. To metoda polegająca na zintegrowaniu zajęć, które prowadzone są przez native speakera oraz lektora polskiego. Oboje lektorów posiada wgląd w dziennik zajęć — może sprawdzać na bieżąco, jaką częścią materiału kursanci zajmowali się, gdy dany lektor był nieobecny. Warto zwrócić także uwagę, czy dana szkoła językowa proponuje wykorzystywanie nowoczesnych programów i pomocy dydaktycznych.

Zajęcia online i kursy wyjazdowe

Mobilność to ogromna zaleta naszych czasów. Dzięki temu możemy korzystać również z językowych kursów internetowych. Naczelną zaletą tego typu kursów jest możliwość realizacji zadań o wybranej przez kursanta porze. Istnieje możliwość wybrania opcji Blender Learningpołączenia kursów online, zajęć z lektorem oraz konwersacji przez aplikację Skype. Dodatkową opcją nauki języka jest skorzystanie z kursu wyjazdowego, który może pełnić także formę wyjazdu integracyjnego.

Podczas takiego wyjazdu uczestnicy poprawiają swój język jednocześnie korzystając z innego rodzaju udogodnień. Podczas 7 dniowego kursu zaplanowanych jest od 12 do 15 godzin z lektorem. Podczas zajęć opartych na konwersacji — uczestnicy polepszają swój język branżowy. Dodatkowe atrakcje stymulują, potęgują wrażenia, dlatego też kursanci zapamiętają swój kurs na wiele lat.

Zatrudniając pracowników w firmie, która wymaga znajomości słownictwa branżowego w różnych językach — warto jest wyrównywać poziom językowy swoich pracowników. Doskonałą metodą jest wybór kursu językowego. Szkoły językowe posiadają bogata ofertę kursów językowych dla firm.

Pierwszym etapem jest określenie poziomu zaawansowania językowego pracownika i zaszeregowanie go do odpowiedniej grupy charakteryzującej się wybranym stopniem znajomości języka. Następnie pracownik wysyłany jest na kurs językowe. Mamy do wyboru kursy stacjonarne lub online, a także opcję wyjazdową.

Kurs językowy, wyjazdowy to doskonałe połączenie nauki języka z integracją zespołu. Podczas wyjazdu kursanci nie tylko prowadzą konwersacje w języku, którego pobierają nauki, ale też wykonują szereg innych zajęć, jak na przykład nurkowanie, które dodatkowo stymulują ośrodki w mózgu i zwiększają przyswajalność języka. Do wyboru są także kursy online, których znaczącą zaletą jest elastyczność i możliwość umieszczenia ich w dowolnej porze dnia.

top