search
top

Na czym polegają pomiary hałasu?

Żyjemy w coraz głośniejszym świecie, dlatego z uwagi na nasze zdrowie i to nie tylko fizyczne, ale i psychiczne wprowadzono ograniczenia i normy hałasu w miastach i poszczególnych budynkach fabrycznych czy przedsiębiorstwach. Z uwagi na ciągłe narażenie na nieprzerwany hałas człowiek staje się rozdrażniony, nerwowy, skarży się na bóle głowy i oczu. W przypadku wyjątkowo długotrwałego hałasu trzeba liczyć się z ubytkami słuchu.

Dlatego naprzeciw potrzebom współczesnego świata wychodzą firmy, które specjalizują się w pomiarach hałasu. Takie firmy sprawdzają czy pomiary hałasu danych przedsiębiorstw mieszczą się w podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska normach.

Pomiary hałasu wykonywane są w dużej zależności od warunków atmosferycznych. Ograniczeniem może być ujemna temperatura (-10st C), zbyt wysoka temperatura powyżej (50st C). Wilgotność powietrza poniżej 25% i powyżej 90%. Wyższa niż 5m/s prędkość wiatru, ciśnienie poniżej 900hPa i powyżej 1100hPa.

pomiary hałasuJeżeli z jakich względów dokonanie pomiarów musi odbyć się w warunkach nieoptymalnych, musi być to sytuacja odpowiednio uzasadniona i ponadto wyniki, jakie zostaną uzyskane muszą być dodatkowo przeanalizowane pod kontem niekorzystnych czynników.

Metody pomiaru hałasu

Metoda ciągła jest stosowana w przypadku gdy nie można dokonać pomiaru poziomu emisji hałasu z każdego ze źródeł lub gdy nie ma możliwości określania charakterystycznych okresów działania źródeł hałasu, w których poziom hałasu jest ustabilizowany.  W przypadku metody ciągłej przyrząd pomiarowy rejestruje stały sygnał, przy czym możliwe jest przerywanie jego pracy by wykluczyć przypadkowe zakłócenia. Pomiar tego typu musi być skorygowany w odniesieniu do wpływu tła akustycznego. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie badania tła akustycznego przed i po pomiarze ciągłym należy wykonać co najmniej jeden pomiar i w oparciu o jego wynik korygować dalsze obliczenia.

Metoda próbkowania stosuje się ją w przypadku gdy w poszczególnych przedziałach czasu można wyróżnić różne poziomy natężenia hałasu. Przed przystąpieniem do pomiaru należy wybrać poszczególne momenty czasu w których poziom dźwięku jest ustabilizowany.

Do najpowszechniejszych trudności podczas przeprowadzania okresowych pomiarów hałasu należy fakt , że trudno czasem określić konkretnie, który z budynków w badanej okolicy wytwarza ponad normatywny poziom hałasu.

Kary za przekroczenie poziomów pomiarów hałasu

Zależnie od wielkości przekroczenia i pory dnia kary wahają się od 11,38 zł do 51,25zł za każdy dB przekroczenia. Jeżeli suma przewidywana nie przekroczy 800 zł inspektor ochrony środowiska nie wszczyna postępowania.

Co ważne zarówno osoby prywatne jak i instytucje publiczne mogą korzystać z usług profesjonalnego pomiaru hałasu. Dlatego jeżeli wydaje ci się, że w miejscu w którym mieszkasz poziom hałasu jest zbyt wysoki, nie wahaj się! Zleć specjaliście pomiar hałasu i sprawdź czy w dany miejscu możesz przebywać bezpiecznie i bez negatywnych skutków dla swojego zdrowia.

top