search
top

Odkryj zalety kursów certyfikowanych przez IRCA

Uczestnictwo w kursach jest wyrazem zaangażowania i ambicji do poszerzania wiedzy i umiejętności. Polepszenie pozycji na rynku pracy lub w firmie wymaga przedstawienia dokumentów świadczących o podnoszeniu kwalifikacji.

Zakończenie zwieńczone wręczeniem dyplomu nie kończy się jednak na uścisku dłoni prowadzącego kurs. Jest to początek drogi samorozwoju, a tym samym nieograniczonych możliwości na rynku pracy.

Co to jest IRCA?

IRCA jest to skrót od angielskiego wyrażenia „International Register of Certificated Auditors”, co na polski można przetłumaczyć jako Międzynarodowy Rejestr Biegłych Rewidentów. Siedziba organizacja mieści się w Wielkiej Brytanii i jest stowarzyszeniem, które zrzesza profesjonalnych audytorów. Prowadzi ona działalność z zakresu akredytacji, normy krajowej i posiada wiele jednostek certyfikujących.

IRCA jest bardzo ceniona na całym świecie, nie tylko przez wielkość organizacji, ale także dzięki profesjonalizmowi osób zasiadających w jej szeregach. Uznanie zostało zbudowane w przeciągu wielu lat, gdyż IRCA została powołana do istnienia w 1984 roku. To profesjonalna organizacja, która zyskała sławę i uznanie dzięki uczciwości i szerokiemu zakresowi działalności.

Misja IRCA

IRCA, tak jak każda szanująca się organizacja posiada określoną misję swojej działalności. Jest to istotne, gdyż zarówno jej członkowie, jak i osoby, które nie są z nią związane mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić czym kieruje się organizacja i jakie cele są dla niej priorytetowe. IRCA jako elementy swojej misji podaje:

  • wzbudzenie zaufania do akredytowanych jednostek certyfikujących,
  • poprawa wydajności audytorów na całym świecie,
  • uznanie pracy audytora jako cennego zawodu,
  • wypracowanie kryteriów, których powinna przestrzegać konkurencja.
  • zapewnienie wysokiego poziomu usług zarządzania swoim interesariuszom,
  • dążenie do akceptacji certyfikatu IRCA przez wszystkie zainteresowane osoby na świecie,
  • przygotowanie, opracowanie i wdrożenie standardów szkoleń dla audytorów,
  • promowanie właściwych praktyk w pracy audytowej.

Wszystkie wymienione elementy misji IRCA mają na celu poprawę wizerunku i jakości pracy audytora oraz szkoleń. O wielkości i ważnym miejscu jakie zajmuje IRCA świadczy fakt, że przez prawie 40 lat IRCA wydała ponad milion certyfikatów, które potwierdzają ukończenie szkoleń unormowanych według najwyższych standardów.

Niewątpliwą przewagą IRCA nad innymi kursami dostępnymi na rynku jest bogate doświadczenie, międzynarodowe poważanie i zaufanie jakim obdarzyły ją miliony osób z całego świata.

Jakie kursy certyfikuje IRCA?

IRCA uznawana jest za eksperta z zakresu kształcenia. Certyfikowane przez nią kursy przeprowadzane są na najwyższym poziomie z uwzględnieniem surowych wymagań standardów jakości kształcenia. Celem przeprowadzanych szkoleń jest przygotowanie do pracy w roli specjalisty z zakresu przygotowywania oraz przeprowadzania audytów. IRCA reaguje na wyrażane dynamiczne potrzeby rynku i udziela certyfikacji szkoleniom dla audytorów wiodących i wewnętrznych.

Szkolenia audytorów wiodących

Jest to kurs, który kończy się uzyskaniem certyfikowanego tytułu, który umożliwia pracę w roli niezależnego organu, który nadzoruje zespół audytorów. Jego zadaniem jest przeprowadzanie kontroli przebiegu prac oraz zgodności z wyznaczonymi normami, a także prowadzenie nadzoru nad realizacją prac audytowych przez pracowników.

Do tego dochodzi jeszcze weryfikacja zgodności przebiegu prac z wyznaczonymi normami, czy też interpretacja przepisów prawnych i przygotowywanie odpowiednich raportów.

Wspomniane kompetencje zdobywa się w trakcie certyfikowanego kursu, a samo szkolenie skierowane jest do osób, które mają zamiar rozpocząć pracę w firmie lub na własny rachunek, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Szkolenia audytorów wewnętrznych

Jest to kurs, skierowany do pracowników działów jakości oraz produkcyjnych. Pracodawca wyznacza osoby do pełnienia roli audytora wewnętrznego, którego zadaniem jest przeprowadzanie oceny postępów działań przedsiębiorstwa. Jest to niezbędne do stworzenia oceny skuteczności oraz poziomu realizacji zamierzonych celów. Audyt ma za zadanie ustalić, które elementy należy poprawić i udoskonalić, a co jest dobrą praktyką.

Kurs skierowany jest do osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności i spełniać w należyty sposób funkcję audytora wewnętrznego.

Coś więcej niż dyplom

Uczestnik tego typu kursu po jego ukończeniu otrzymuje certyfikat, który jest dowodem uzyskanej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają zarządzaniu jakością. Certyfikat uzyskany w trakcie szkoleń wyróżnionych przez IRCA jest ważnym dokumentem, dzięki renomie jaką posiada ta instytucja.

Badania wykazują, że dzięki niemu możliwe jest polepszenie pozycji na rynku pracy, a zarobki audytorów certyfikowanych przez IRCA są nawet o około 23% wyższe niż audytorów niecertyfikowanych.

Ukończenie szkolenia jest jednoznaczne z uzyskaniem członkostwa w międzynarodowej grupie audytorów IRCA. Posiadanie w swojej firmie osoby z takim certyfikatem sprawia, że zyskuje ona jeszcze lepszą pozycję na rynku, a także lepiej zarządzane są jej procesy.

top