search
top

Pieczątka firmowa — co na niej umieścić?

Prowadząc własną firmę, przedsiębiorca bardzo często zobowiązany jest do wystawiania różnego rodzaju dokumentów i podpisywania ich w celu ich zatwierdzenia. Często jednak oprócz samego podpisu przedsiębiorcy stosują także pieczątkę, która może zawierać wszelkie dane na temat firmy i jej właściciela. Pieczątka może być więc bardzo przydatna, z tego względu warto wiedzieć, co powinno się na niej znaleźć, jakie są zalety posiadania pieczątki firmowej, gdzie taką pieczątkę można wyrobić i czy jej posiadanie jest obowiązkowe?

Czy posiadanie pieczątki firmowej jest niezbędne?

Wśród wielu przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie firmowej pieczątki. Oczywiście jest ona jak najbardziej przydatna np. podczas wystawiania różnego rodzaju dokumentów, jednak warto pamiętać, że według prawa nie ma ona żadnej wartości. Oznacza to, że w celu potwierdzenia jakiegoś dokumentu liczy się wyłącznie podpis, a przybicie pieczątki nie jest żadną formą potwierdzenie danego dokumentu, jeśli nie znajdzie się na nim podpis przedsiębiorcy. W przepisach nie istnieją żadne regulacje dotyczące obowiązku posiadania przez firmy pieczątek firmowych. Z tego względu osoba prowadząca daną działalność gospodarczą może korzystać z takiej pieczątki, ale nie jest to wymagane przez prawo. Czasami można się spotkać z wymogiem posiadania takiej pieczątki podczas różnych procedur Urzędu Skarbowego lub banków, jednak zgodnie z prawem wymaganie to nie ma żadnych podstaw prawnych żeby mogło być egzekwowane. Warto jednak przemyśleć wrobienie pieczątki firmowej, ponieważ w wielu sytuacjach jest to przydatne. 

Co powinno znajdować się na pieczątce firmowej?

Z racji tego, że prawo nie narzuca na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczątki firmowej, to nie ma również regulacji dotyczących tego, co na tej pieczątce ma się znaleźć. Wyjątkiem są tylko podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, które muszą na pieczątce umieścić swój numer REGON. Oprócz tego wyjątku to sam przedsiębiorca może zdecydować o tym co ma się znaleźć na jego pieczątce, a najczęściej jest to pełna nazwa firmy, adres jej siedziby, numer NIP oraz kontakt np. numer telefonu, faks, adres e-mail, adres strony internetowej itd.  

poligrafia w warszawie

Zalety posiadania pieczątki firmowej

Pieczątka firmowa mimo tego, że jej posiadanie przez firmę nie jest wymagane prawnie, to warto ją mieć, ponieważ ma ona wiele zalet. Posiadanie pieczątki z pewnością zaoszczędzi sporo czasu,  ponieważ dokumenty, które nie wymagają podpisu, mogą być potwierdzone właśnie pieczątką firmową. W taki też sposób można uwiarygodnić dany dokument oraz samą firmę. Pieczątka jest także pewnego rodzaju formą reklamy i znacząco ułatwia kontakt, ponieważ zawiera wszelkie informacje kontaktowe do danej firmy. Warto więc rozważyć wyrobienie pieczątki firmowej, ponieważ rozwiązanie to daje wiele korzyści, a jej wyrobienie jest bardzo szybkie i dość tanie. 

Gdzie można wyrobić tanie pieczątki w Warszawie?

Chcąc wyrobić pieczątkę firmową, należy skorzystać z pomocy firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Z tego względu warto zainteresować się ofertą firmy KRAY-GREY, która zajmuje się poligrafią i  posiada w swojej ofercie tanie pieczątki w Warszawie, które tworzy na zamówienie dla danej firmy. Korzystając z ich usług, można mieć pewność, że pieczątka będzie gotowa już po kilkunastu minutach, a jej jakość wykonania i trwałość będzie na najwyższym poziomie.

top