search
top

Skąd czerpać wiedzę na temat projektów unijnych?

Z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce 1.maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego, nasz kraj ma możliwość korzystania z różnorodnych dotacji, funduszy i środków pieniężnych, które mogą zostać przeznaczone na konkretne projekty. Każde państwo, które wchodziły w skład Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania wszystkich środków publicznych. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane ze środków pozyskanych z Unii są dokładnie opisywane, a informacje na ich temat są oficjalnie publikowane. Skorzystanie ze środków Unii Europejskiej jest możliwe w wielu przypadkach jednak wiele osób rezygnuję z tej możliwości ze względu na trudności w uzyskaniu informacji na temat postępowania oraz obowiązków jakie należy spełnić. Znalezienie informacje na temat projektów unijnych bardzo często jest frustrujące ze względu na niepełne dane jakie są udostępniane lub zawiłości prawne. Istnieje jednak wiele możliwości, dzięki którym można z łatwością dowiedzieć się wielu informacji na temat opcji skorzystania ze środków przekazywanych przez Unię Europejską. Możemy również dowiedzieć się wiele na temat organizowanych stypendiów, kursów, a także zdobyć informacje na temat rozpoczęcia pracy, własnej działalności czy studiów poza granicami naszego kraju.

 

Portal Funduszy Europejskich.

Portal funduszy europejskich posiada wszelkie informacje na temat możliwości skorzystania z funduszy europejskich, a także posiada różnorodne dane na temat konieczności spełnienia wymagań przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w różnorodnych projektach. Na portalu znajdziemy również harmonogram naboru wniosków, publikacje i materiały wideo. Jeśli na stronie mimo to nie znajdziemy informacji, których poszukujemy możemy skorzystać z wygodnej wyszukiwarki punktów informacji europejskiej, jakie znajdują się w każdym większym mieście w Polsce. Przeglądając portal dowiemy się wielu aspektów związanych z zasadami działania funduszy. Będziemy mogli zapoznać się z obowiązującymi prawami i dokumentami. Znajdują się tutaj również zawiadomienia o organizowanych szkoleniach i konferencjach Portal Funduszy Europejskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna. Ponadto jest on prowadzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

projekty unijne Szczecin

 

Europe Direct

Bardzo często w sytuacji gdy zachodzi konieczność bardziej wgłębnego zapoznania się z danymi aspektami powiązanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistami obsługującymi punkty informacyjne. Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach całej Unii Europejskiej. W Polsce można funkcjonują one w niemal każdym większym mieście (np. w Szczecinie. Stronę szczecińskiego oddziału można sprawdzić pod adresem: www.europedirect-szczecin.eu) , dzięki czemu każdy zainteresowany jest w stanie skorzystać z ich pomocy. Co więcej możliwe jest zarówno bezpośrednie złożenie wizyty w danym punkcie jak i skontaktowanie się mailowo czy telefonicznie.

Sprawnie funkcjonująca sieć Punktów Informacji Europe Direct która jest określane jako swoisty łącznik obywateli z instytucjami europejskimi. Warto wiedzieć, że oprócz świadczenia funkcji typowo informacyjnych, punkty Europe Direct organizują również różnego rodzaju szkolenia, zajęcia czy spotkania dzięki którym obywatele są w stanie lepiej zapoznać się z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz mogą poznać jakie możliwości otwiera członkostwo Polski we Wspólnocie. W ramach pogłębienia integracji Polski z Unią Europejską organizowane są obecnie rożnego rodzaju lekcje europejskie, które są skierowane do wszystkich uczniów niezależnie od ich szczebla edukacji. Ponadto przygotowywane są również spotkania konsultacyjne i doradcze, podczas których możliwe jest bezpośrednie zadanie pytanie specjalistom, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wszelkie aspekty związane z funkcjonowanie Polski we Wspólnocie. Istotnym zadaniem Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct jest również organizowanie wydarzeń bezpłatne, udostępnianie publikacji o tematyce Europejskiej, a także wydanie w formie elektronicznej biuletynu europejskiego, dzięki któremu możliwe będzie przybliżenie działań Europejskiej w regionie i w całości Unii. Punkty Informacji Europejskiej posiadają również swoje strony internetowe, które są stale aktualizowane poprzez dodawanie informacji na temat organizowanych konkursów, spotkań czy eventów. Działania Punktów w głównej mierze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących młodzieży, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, jednak każda osoba pragnąca dowiedzieć się więcej na temat możliwości jakie powstały dzięki członkostwu Polski w Unii może skorzystać bezpłatnie z pomocy Punktów Europe Direct.

Comments are closed.

top