search
top

Szkolenie audytor wewnętrzny ISO 27001

Audytorzy wewnętrzni ISO 27001 to jedna z najważniejszych grup specjalistów w całym procesie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. To właśnie oni, podczas prowadzonych w firmach regularnych auditów sprawdzają, czy wszystkie działania i procesy są zgodne z założeniami przyjętej normy i które z nich wymagają natychmiastowej interwencji i poprawy.

Można z powodzeniem uznać, że to między innymi dzięki audytorom możliwe jest ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój firm wykorzystujących ISO 27001 w swoich systemach zarządzania. Jak jednak przygotowują się do swoje pracy i co wnoszą dla nich szkolenia z zakresu normy?

Norma ISO 27001 – podstawowe założenia

Norma będąca jednym z czołowych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej stanowi dziś podstawę prawidłowych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Informacje dotyczące prawidłowego wdrażania, monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ujęte w normie 27001 sprawiły, że dziś spełnianie standardowych wymogów prawnych nie jest już wystarczające do wybicia się na tle konkurencji i zapewnienia swoim klientom wystarczającego poziomu pewności i ochrony.

Założenia ISO 27001, skupiające się między innymi na eliminacji ryzyka, minimalizacji zagrożeń i dążeniu do ciągłej poprawy działań pozwalają na prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej wykraczającej swoim zasięgiem poza minimalne oczekiwania rynku i gwarantującej nie tylko poprawę wizerunku firmy, ale też usprawniającej i optymalizującej jej wewnętrzne działania.

Szkolenia z zakresu ISO 27001

Jednym z najbardziej podstawowych elementów procesu certyfikacji ISO 27001 są prowadzone przez odpowiednie osoby audyty wewnętrzne, które pozwalają na znalezienie luk w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji i wypracowanie nowych metod radzenia sobie z odpowiednim ich zabezpieczeniem. Aby audyty te miały jednak sens i wnosiły realną wartość do zarządzania firmą konieczne jest odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie zatrudnianych audytorów wewnętrznych, gwarantowane poprzez odbywanie odpowiednio przygotowanych szkoleń w placówkach zajmujących się certyfikacją i audytowaniem w zakresie ISO 27001. Jak wyglądają tego typu szkolenia?

Plan szkolenia dla audytora wewnętrznego ISO 27001

Zakres szkolenia dla audytorów może różnić się w zależności od organizującej je placówki i poziomu zaawansowania osób w nich uczestniczących. Audytorzy będący dopiero na początku swojej kariery będą potrzebowali bardziej dogłębnego omówienia zasad kierujących normą ISO 27001, podczas gdy ci doświadczeni skupią się na aktualizowaniu swojej wiedzy o informacje z nowego wydania normy i ewentualnie nowe trendy w audytach.

Podstawowym elementem i pierwszym zagadnieniem poruszanym na każdym szkoleniu dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 są kwestie związane z samą normą. Zwykle wymaga się, by uczestnicy szkolenia znali już treść normy i rozumieli ją w stopniu pozwalającym na pominięcie jej omówienia podczas szkolenia. Jednocześnie jednak szkolenia poruszają najważniejsze aspekty normy, skupiając się na kluczowych zmianach w porównaniu z poprzednim wydaniem (w przypadku ISO 27001 będą to porównania wymagań normy ISO 27001:2013 z normą ISO 27001:2005), wymaganej przez normę dokumentacji czy jej konkretnych załącznikach.

Zarządzanie informacją wg standardu ISO 27001

Kolejnym ciekawym elementem szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 jest wprowadzenie do zupełnie nowego podejścia do struktury wydawanych przez ISO norm. Obecnie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stawia na tzw. High Level Structure, aktualizując wszystkie stosowane przez siebie normy do jednego, ujednoliconego standardu, który pozwoli na wdrażanie wielu norm jednocześnie bez konieczności przerabiania całego systemu zarządzania organizacją. Audytorzy muszą znać ten system od podszewki i wiedzieć, w jaki sposób zastosować go w praktyce.

Przygotowanie audytora wewnętrznego ISO 27001

Szkolenia prowadzone dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 nie obejmują wyłącznie teorii omawianej normy, ale skupiają się też mocno na praktyce i samych audytach. Ci, którzy obejmują w swojej firmie stanowisko audytora wewnętrznego muszą być przygotowani nie tylko pod kątem samej normy, ale też różnych aspektów prowadzenia audytu – sposobów ich dokumentacji i raportowania, działań koniecznych i zabronionych, czy elementów doradztwa, które również stanowią ważną część pracy audytora.

 

top