search
top

Uprawnienia kierowcy CE

Odpowiednie prawo jazdy

Aby móc pracować jako kierowca samochodów ciężarowych, kierowca musi zdobyć odpowiednie ku temu prawo jazdy. Podstawą jest oczywiście posiadanie prawa jazdy kategorii B, dzięki której można ubiegać się o prawo do jazdy pojazdami innymi niż samochód osobowy. Chcąc prowadzić samochód ciężarowy z naczepą lub dodatkową przyczepą będą więc konieczne dodatkowe testy. I tak kategoria C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a kategoria C+E uprawnia dodatkowo do poruszania się pojazdem określonym w kategorii C z dodatkową przyczepą.

Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest kolejnym warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy jako kierowca C+E.  W Polsce obowiązują obecnie dwa rodzaje świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców: wstępne przyspieszone oraz wstępne pełne. Program obu kursów jest identyczny, a jedyną zasadniczą różnicą jest czas ich trwania i koszt ponoszony przez kandydata na kierowcę C+E. Kurs wstępny przyspieszony trwa 140 godzin, a jego koszt to około 3 tysiące złotych. Kurs pełny to 280 godzin zajęć i koszt znacznie wyższy, bo około 5,5 tysiąca złotych. Różnicą pomiędzy tymi dwoma kursami jest to, iż do kursu przyspieszonego może przystąpić wyłącznie osoba, która ukończyła 21 rok życia. Szkolenie kwalifikacyjne zakończone jest egzaminem teoretycznym.

Badania psychotechniczne

kierowca CE - pracaKierowca C+E musi być przede wszystkim osobą opanowaną, cierpliwą, odpowiedzialną i bardzo dobrze przygotowaną fizycznie. Dlatego też w przypadku starania się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uprawniające do prowadzenia ciężarówek w formie pracy zarobkowej, przed uzyskaniem oficjalnego świadectwa należy dostarczyć do odpowiednich organów wydających kwalifikację wyniki badań psychotechnicznych. Podczas badań sprawdzany jest brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu nerwowego, cukrzycy, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego oraz czynności nerek. Badania psychotechniczne dotyczą nie tylko osób starających się o kwalifikację do pracy jako kierowca C+E, ale także kierowcy z długoletnim stażem (do czasu ukończenia 60 roku życia badania odnawiane są co 5 lat, a po ukończeniu 60 lat – co 30 miesięcy).

Karta kierowcy

Ostatnim punktem przed uzyskaniem prawa do zawodowego prowadzenia samochodów w kategorii C+E należy uzyskać kartę kierowcy. Umożliwia ona identyfikację kierowcy oraz przypisane do niego dane przejazdów zarejestrowane przez cyfrowy tachograf. W przypadku kierowców zawodowych jest to nieodłączny element pracy, dzięki któremu pracodawca może kontrolować ich przejazdy i rozliczać z wykonanej pracy.

Kierowca C+E musi posiadać wiele uprawnień i spełniać wiele wymagań, by jego praca była bezpieczna zarówno dla przewożonych towarów, pozostałych uczestników ruchu jak i jego samego. Choć wymagania dotyczące badań mogą wydawać się restrykcyjne, ich posiadanie wydaje się być sensownym rozwiązaniem. Oczywiście też poświęcenie czasu na ich zdobycie wiąże się z dobrą pracą, na którą pomimo wydatków związanych z kwalifikacjami decyduje się coraz więcej osób.

top