search
top

Bezpieczeństwo danych w Krajowym Systemie Faktur: Jak chronić swoje informacje finansowe

Bezpieczeństwo danych to kluczowy aspekt we wszystkich obszarach biznesu, a szczególnie w systemach obsługujących dane finansowe. Jednym z takich systemów jest Krajowy System Faktur (KSeF), którego bezpieczeństwo jest niezbędne dla zachowania integralności i prywatności informacji finansowych. KSF, podobnie jak inne systemy tego typu, jest narażony na wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak nieuprawniony dostęp, utrata danych czy naruszenie prywatności. W tym tekście omówimy te ryzyka, a także przedstawimy najlepsze praktyki i środki ostrożności, które mogą pomóc przedsiębiorstwom zabezpieczyć swoje informacje finansowe.

Czym jest Krajowy System Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny wprowadzony w Polsce, służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jest wykorzystywany do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam program oraz do weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. System ten został wprowadzony 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolne. Jednak Ministerstwo Finansów Polski opublikowało informację, że dąży do tego, aby od 1 lipca 2024 roku, po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, wdrożenie KSeF stało się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Potencjalne ryzyka związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych finansowych w systemie faktur

Istnieje kilka potencjalnych elementów ryzyka związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych finansowych w systemie faktur. Oto kilka z nich:

  • Bezpieczeństwo danych: Dane finansowe są szczególnie atrakcyjne dla cyberprzestępców, dlatego zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowanym dostępem jest kluczowe. Włamania mogą prowadzić do kradzieży danych, co z kolei może skutkować stratami finansowymi lub wizerunkowymi.
  • Zgodność z przepisami: Przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR). Niezgodność może prowadzić do surowych kar finansowych.
  • Utrata danych: Wszelkie systemy informatyczne są narażone na ryzyko utraty danych, na przykład z powodu awarii sprzętu, błędów oprogramowania lub katastrof naturalnych. Przedsiębiorstwa muszą mieć odpowiednie strategie kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby minimalizować ryzyko utraty istotnych informacji finansowych.
  • Błędy i nieścisłości: Błędy w danych finansowych mogą prowadzić do problemów, takich jak niewłaściwe obliczanie podatków czy błędne raportowanie finansowe. Automatyzacja i systemy elektroniczne pomagają zmniejszyć ryzyko błędów, ale jednocześnie wprowadzają możliwość wystąpienia błędów systemowych czy programowych.
  • Udostępnianie danych: Udostępnianie danych finansowych innym podmiotom, takim jak audytorzy, konsultanci czy organy regulacyjne, niesie ryzyko nieautoryzowanego ujawnienia tych informacji. Firma musi zapewnić bezpieczne metody udostępniania i przekazywania danych.
  • Dostępność systemu: Awaria systemu faktur może prowadzić do opóźnień w transakcjach finansowych, co z kolei może mieć wpływ na operacje biznesowe firmy.
  • Przestarzałe technologie: Korzystanie z przestarzałych technologii lub systemów, które nie są regularnie aktualizowane, może zwiększyć ryzyko bezpieczeństwa i efektywności systemu faktur.

Rozwiązaniem tych problemów jest zapewnienie silnej polityki bezpieczeństwa, regularne audyty systemów, odpowiednie szkolenia dla personelu i zastosowanie technologii umożliwiających bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych finansowych.

bezpieczeństwo danych

Najlepsze praktyki i środki ostrożności w kwestii zabezpieczenia informacji finansowych

Aby zabezpieczyć informacje finansowe przechowywane w systemach takich jak Krajowy System Faktur (KSeF), przedsiębiorstwa powinny podjąć szereg działań. Po pierwsze, konieczne jest wdrożenie silnych polityk uwierzytelniania, takich jak wielopoziomowe uwierzytelnianie. Szyfrowanie danych finansowych, zarówno podczas ich przechowywania, jak i przesyłania, jest kluczowe do ochrony tych informacji. Należy również wprowadzić politykę kontroli dostępu, która zapewnia, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do określonych informacji. Mechanizmy ochrony sieci, takie jak firewalle i systemy wykrywania intruzów, są niezbędne do ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych finansowych pomaga zapewnić, że informacje nie zostaną utracone w razie awarii systemu lub ataku. Przeprowadzanie regularnych audytów i monitorowanie aktywności systemu mogą pomóc w wykrywaniu podejrzanej aktywności i potencjalnych problemów bezpieczeństwa. Szkolenie personelu z bezpieczeństwa informacji pomaga zwiększyć świadomość o zagrożeniach i najlepszych praktykach, podczas gdy regularne aktualizacje oprogramowania i łatanie luk bezpieczeństwa pomagają zabezpieczyć system. Na koniec, przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak GDPR.

top