search
top

Czym zajmuje się geodeta? Kiedy powinniśmy skorzystać z jego usług?

Geodezja stanowi naukę zajmującą się ustalaniem kształtu Ziemi, jej powierzchni oraz dokładnym, matematycznym określeniem położenia konkretnych punktów. Pomiary terenowe wykonywane przez geodetów są przedstawiane na różnego typu opracowaniach graficznych, mapach, profilach oraz są uwzględniane na wielu dokumentach o charakterze prawnym.

Geodezję można podzielić na geodezję niższą i wyższą. Geodezja niższa stanowi naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach niewielkich obszarów o promieniu nie większym niż 16 km, co obejmuje ok. 750 km kwadratowych, bez uwzględnienia kulistości ziemi. Geodezja wyższa to nauka wykonywana na znacznie większych obszarach, które przekraczają 750 km kwadratowych i uwzględniają kulistości ziemi. W geodezji można wyróżnić także inne działy do których należy fotogrametria, astronomia geodezyjna, geodezja satelitarna oraz fizyczna, kartografia i topografia.

Każdy geodeta posiada ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia, gdyż dopiero po uzyskaniu wyższego wykształcenia dana osoba może starać się o zatrudnienie w specjalistycznych firmach geodezyjnych, firmach budowlanych, instytucjach administracyjnych lub na stanowisku jako urzędnik. Może on zdobyć pracę także w wydawnictwach kartograficznych i innych w jednostkach, w których niezbędne będzie dokonanie pomiaru gruntów oraz uzupełnienie konkretnych w tym celu dokumentów. Geodeta musi doskonale orientować się w przestrzeni, znać matematykę, fizykę oraz cechować się dokładnością i starannością podczas wykonywania wszelkich czynności. Geodeci mogą pracować zarówno w firmach geodezyjnych lub prowadzić własną działalność. Do usługi geodety należy wykonanie map do celów projektowych lub prywatnych, tyczenie granicy budynków, podziały geodezyjne nieruchomości, ustalanie granic, a także badanie ksiąg wieczystych oraz nadzór geodezyjny podczas budowy danego obiektu.

usługi geodezyjne Ełk

Usługi geodezyjne

Osoby pracujące w tej branży są także odpowiedzialne za opracowywanie wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego, pomoc specjalistom związanym z eksploatacją zakładów przemysłowych, miernictwo górnicze. Ich praca jest także niezbędna podczas eksploatacji kolei i dróg publicznych, regulacji sieci wodnych a także przy opracowywaniu dokumentacji obiektów zabytkowych. Usługi geodety będą niezbędne także podczas budowania domu oraz każdego innego obiektu. Projekt stworzony przez architekta musi zostać przekazany geodecie, który wytyczne określony teren na powierzchni danej działki. Dalsze prace związane z budową danego budynku są podejmowane pod czujnym nadzorem geodety, który analizuje wszelkie postępy. Zadaniem Geodetów jest także badanie odkształceń budowy oraz wspomagają oni regulację stanów prawnych danych nieruchomości i urządzeń rolnych.

Prace geodezyjne można podzielić na zakres wykonywanych działań. Pierwszą grupą są czynności związane z pomiarem osnów geodezyjnych oraz pomiary grawimetryczne i magnetyczne. Następnym rodzajem są działania polegające na szczegółowym pomiarze sytuacyjnym i wysokościowym. Są one wykonywane poprzez bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie lub z wykorzystaniem pośredniego pomiaru metodami fotogrametrycznymi. Ponadto można wyróżnić także pomiary realizacyjne, pomiary w zakresie ewidencji gruntów oraz inne prace wymagające działalności geodetów dla określonych potrzeb gospodarczych.

geodeci Ełk

Zawód geodety wymaga ogromnej wiedzy połączonej z praktyką. Osoba pracujące w tym zawodzie musi być wykształcona w kierunku geodezji i kartografii, jednak ponadto musi świetnie orientować się w kwestiach prawnych i w formalnościach wymaganych podczas wielu prac. Praca geodetów wymaga ciągłego skupienia i dokładności, gdyż każdy błąd może zapoczątkować lawinę niepowodzeń i problemów interpretacyjnych.  Doświadczeni geodeci będą pomocni w wielu kwestiach, zarówno podczas budowy konkretnego obiektu, ale także w sytuacjach wymagających podzielenia działki czy danego gruntu.

 

Artykuł powstał przy współpracy z www.geotim-elk.pl.

top