search
top

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa

Spawalnictwo to nieodłączna część wielu przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem. Nie ma znaczenia czy wyroby dotyczą prostych konstrukcji użytku codziennego czy projektów bardziej zajmujących – najważniejsza jest jakość całego procesu. Dla bezpieczeństwa konieczna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, ale również zastosowanie obowiązujących norm i przepisów krajowych oraz międzynarodowych. Spawalnictwo stawia wysokie wymagania jakościowe, dlatego regularne korzystanie z doradztwa technicznego jest niezbędne.

Technologie spawalnicze zaliczane są do procesów specjalnych, przy których bardzo trudno zweryfikować jakość. Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa jest istotne dla prawidłowego działania całej branży. Inspekcje, szkolenia, a także dostosowywanie istniejących działań do obowiązujących norm. Na czym dokładnie polega doradztwo techniczne w branży spawalnictwa?

Przy jakich projektach przemysłowych sprawdzi się wsparcie techniczne?

Spawalnictwo stało się nieodłączną częścią branży przemysłowej, a dokładniej metalurgicznej. Wsparcie techniczne jest zatem wykorzystywane przy produkcji urządzeń, a zwłaszcza obiektów oraz konstrukcji budowlanych poprzez spawanie.

Czym jest zatem spawalnictwo w przemyśle? Spawanie to proces technologiczny, których jest konieczny w wielu gałęziach przemysłu – zwłaszcza tych związanymi z obróbką metali oraz tworzeniem ogromnych konstrukcji metalowych. Z tego też powodu wykorzystuje się do niego wiele norm międzynarodowych, których zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości. Do projektów, przy jakich niezbędne jest wsparcie techniczne w spawalnictwie należy przede wszystkim produkcja zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów, a także cystern drogowych i kolejowych. Oprócz tego inspekcje przeprowadza się podczas budowy hal, mostów żelaznych oraz wież.

Spawalnictwo a wiedza specjalistyczna – co warto wiedzieć?

Doradztwo techniczne dla branży spawalnictwa opiera się przede wszystkim na obowiązujących normach krajowych oraz europejskich. Oprócz tego personel nadzorujący powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 12732. Wymagania zostały określone i przyjęte przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa oraz Europejską Federację Spawalniczą.

Rozwój technologii przemysłowych, a co się z tym wiąże wzrost wydajności i spadek bezpieczeństwa doprowadziły do tego, że produkcja spawalnicza powinna się opiera na ścisłej pracy według norm EN 1090 oraz EN 13445.

Doradztwo techniczne w spawalnictwie obejmuje głównie opracowanie podstawowych procedur dla osób kierujących personelem spawalniczym. Konieczne jest także ich spisanie i udostępnienie pracownikom w widocznym miejscu, aby mieli możliwość zapoznania się z tym. Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa opiera się na normie ISO 14731, w której zawarte są wszystkie zadania, jakich mogą się podjąć. Oprócz tego wsparcie technicznie pomaga przy rozwiązywaniu wszelkich problemów spawalniczych. Dodatkowo określa specyfikacje materiałów podstawowych i własności złączy spawanych, a także położenie, dostępność oraz kolejność spoin.

Wsparcie techniczne zajmuje się również wsparciem w zakresie opracowania technologii spawalniczych WPS, określając przy tym zakres kontroli jakości badań nieniszczących. Do ich zadań należy kwalifikowanie całego personelu spawalniczego, przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii spawalniczych.

Inspekcje w branży spawalnictwa

Z racji tego, że wykwalifikowany personel w postaci inżyniera spawalnictwa z certyfikatem IWE nie musi znajdować się w miejscu produkcji przez cały czas, konieczne jest przeprowadzanie zewnętrznych inspekcji w branży spawalniczej. Jest to potrzebne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zatrudnionym osobom, a także zweryfikowanie jakości wytwarzanych produktów lub konstrukcji budowlanych. Jednocześnie wykrycie potencjalnych problemów przyspieszy proces produkcji, a także uchroni przed dodatkowymi kosztami.

Inspekcje opierają się na przeprowadzeniu badania nieniszczącego (NDT), które jest wykorzystywane w każdym miejscu, gdzie zachodzi potrzeba weryfikacji stanu wyprodukowanej konstrukcji. Sprawdza się jakość wykonania oraz trwałość. Nie bez znaczenia ma również bezpieczeństwo. Przeprowadza się także badania niszczące, obejmujące wytrzymałość, twardość, a także przeciwdziałanie korozji.

Podczas inspekcji przeprowadza się ocenę projektów, działanie urządzeń i systemów pod względem niezawodności. Specjaliści sprawdzają również zgodność z obowiązującymi regulacjami i normami podczas całego procesu produkcji. Inspekcja polega również na ocenie zgodności, nadzór nad wytwarzaniem oraz inspekcje techniczne.

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa jest niezbędne w celu optymalizacji produkcji w branży, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zastosowania się do międzynarodowych norm.

 

top