search
top

Ile godzin może jechać kierowca TIR-a bez przerwy?

Regulacja czasu pracy kierowców jest ważnym czynnikiem ze względu bezpieczeństwa pracownika, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Czas pracy kierowcy nie ogranicza się tylko do prowadzenia pojazdu.

Ile wynosi maksymalny czas, w którym kierowca TIR-a może prowadzić pojazd?

Czas pracy kierowcy tira

Czas prowadzenia obejmuje okres, kiedy kierowca faktycznie prowadzi pojazd. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Istnieje jednak możliwość wydłużenia okresu do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Tydzień oznacza “sztywny” okres od godz. 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę.

Przez ten czas, kierowca przepracuje nie więcej niż 56 godzin. Daje to 8 godzin dziennie. Podczas planowania trasy trzeba pamiętać o tym, że pomiędzy zmianami kierowca zobowiązany jest poświęcić określoną ilość czasu na odpoczynek.

Pomimo tygodniowego limitu pracy wynoszącego 56 godzin, w dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca może przepracować maksymalnie 90 godzin. Jeżeli w ciągu pierwszego tygodnia kierowca przepracuje 56 godzin, w drugim tygodniu będzie mógł pracować jedynie 34 godziny. Dwutygodniowy czas pracy w pewnym sensie reguluje również dłuższy okres.

Jeżeli w ciągu pierwszego tygodnia czas pracy kierowcy TIR-a wynosi 45 godzin, w ciągu drugiego tygodnia przepracuje maksymalne 45 godzin (regulowane przez dwutygodniowy czas pracy), to w ciągu trzeciego tygodnia maksymalny czas pracy będzie również wynosił 45 godzin.

Przerwy w trakcie jazdy

Kierowcy przysługują nie tylko odpoczynek pomiędzy zmianami, ale również przerwy w pracy. Prawo wymusza również na pracowniku poświęcenie co najmniej 45 minut na odpoczynek na każde 4,5 godziny pracy.

Nie musi być to jedna, 45-minutowa przerwa po 4,5 godzinach. Pracownik może zrobić sobie najpierw przerwę 15-minutową, a następnie 30-minutową, z zachowaniem tej kolejności. Nie jest określony minimalny czas pracy, po którym może nastąpić pierwsza przerwa.

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy, konieczna jest przerwa po 6 godzinach pracy. Wynosi ona 30 lub 45 minut, zależnie od czasu pracy w danej dobie. Jednak, jeżeli kierowca wykorzystał omawianą wcześniej przerwę po 4,5 godzinach pracy, nie przysługuje mu przerwa po 6 pierwszych godzinach pracy.

Osobną kwestią jest czas odpoczynku po pracy. Jest to czas, w którym kierowca w pełni dysponuje swoim czasem i nie ma obowiązku wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z pracą. Dotyczy to również odbierania służbowych telefonów czy nawet umycia szyby w pojeździe.

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek dobowy występuje w dwóch wariantach: regularnym i skróconym. Standardowo, po dniu pracy kierowca musi poświęcić na odpoczynek co najmniej 11 godzin. Maksymalnie 3 razy w ciągu dwóch tygodni, czas odpoczynku może być skrócony do co najmniej 9 godzin. Czyli może on wynosić np. 10 godzin. Odpoczynek regularny może być podzielony na dwie części. Pierwsza z nich trwa nie mniej niż 3 godziny, a druga 9 godzin.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy również występuje w dwóch wariantach. Odpoczynek regularny trwa nie mniej niż 45 godzin, a odpoczynek skrócony nie mniej niż następujące po sobie 24 godziny. Odpoczynek tygodniowy trwający 45 godzin przysługuje kierowcy po każdych 6 cyklach pracy. Na każde dwa tygodnie aktywności kierowcy przypadają co najmniej dwa pełne odpoczynki tygodniowe lub jeden regularny i jeden skrócony.

Odpoczynek tygodniowy może zaczynać się od odpoczynku dobowego. Kierowca, który chce przystąpić do skróconego odpoczynku tygodniowego, odbywa najpierw 11 godzin odpoczynku dobowego, a następnie przedłuża go o 13 godzin. W przypadku spędzania odpoczynku tygodniowego w pojeździe, kierowca może odebrać jedynie odpoczynek skrócony. Oczywiście ta możliwość zachodzi wówczas gdy pojazd jest do tego odpowiednio przystosowany.

Kary i sankcje w przypadku przekroczenia limitów

Przepisy prawa wymuszają na kierowcach przestrzeganie norm związanym m.in. z czasem pracy. Przepis ten zmniejsza  prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych kolizji i wypadków drogowych. Czym grozi nieprzestrzeganie tych norm?

Za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę grozi 100 zł mandatu. Kierowcom grozi również 100 zł kary za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Warto przestrzegać godzin pracy i przerw na odpoczynek, by nie tylko wyeliminować niepotrzebne koszta, ale też sytuacje, w których w przypadku zmęczenia i braku koncentracji kierowca może stworzyć niebezpieczeństwo na drodze.

top