search
top

Jak obliczyć podatek dochodowy w Belgii?

Każdy pracownik osiągając dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania konkretnych zeznań podatkowych i odprowadzania w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ przede wszystkim wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki tegoż podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo to może bowiem funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane między innymi koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy placówek państwowych, inspekcji oraz wielu innych służb publicznych, czyli policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa. Również dopłaty do utrzymania szpitali i ogólnie do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą właśnie z podatków.

Dochody, które są opodatkowane

  • Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań oraz gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w krajach poza Belgią również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
  • Dochody z majątku ruchomego, czyli zyski z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek oszczędnościowych, a nawet z wynajmu przykładowo umeblowanego mieszkania lub też lokalu przeznaczonego do celów handlowych.
  • Dochody ze stosunku pracy, czyli płace oraz wszelkiego rodzaju dodatki, jak przykładowo premie. Mowa tutaj również o samochodzie służbowym, odszkodowaniu z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywaniu posiłków, zwroty kosztów za dojazdy do pracy, oraz bezpłatne zakwaterowanie.
  • Dochody zastępcze oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z różnymi dodatkami, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i tacierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki oraz odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze, a także z tytułu zawieszenia umowy o pracę.

Progi i stopa podatkowa

zwrot podatku belgiaPodstawowa kwota wolna od podatku za rok 2017 wynosi obecnie 7270 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od konkretnej sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika.

Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w 2017 nie przekroczyła 27 030 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie 7570 euro zamiast 7270 euro.  Jeśli przykładowo podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za 2018 zostanie podwyższona aż o 1550 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie ona jeszcze więcej, bo 3980 euro, przy trojgu dzieci to już kwota 8920 euro, przy czworgu o 14 420 euro, a za każde kolejne dziecko o 5510 euro.

Za każde dziecko, które 1 stycznia 2019 roku miało mniej niż 3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo podwyższona o niemal 580 euro, jeśli podatnik nie będzie odliczał kosztów żłobka czy też innej opiekunki.

Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż swoje dzieci, czyli przykładowo rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie zwiększona o 3090 euro, a w przypadku innych niż wymienione wyżej osoby na utrzymaniu – o 1550 euro. Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana tak naprawdę jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje pomnożona razy 2.

Zeznanie roczne

rozliczenie zagranicznych dochodów na druku PIT-36/ZG

O prawidłowe rozliczenie podatku w Belgii zadba Tax-Pol z Wrocławia.

Polski podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody osiągnięte w Belgii oraz w Polsce, musi on również obliczyć należny podatek według skali ustalonej na terenie Polski. Do złożenia zeznania będzie zobowiązana każda osoba, która zarówno uzyskała w roku polskie jak i belgijskie dochody, dotyczy to również osób, które utrzymywały się tylko z pracy w Belgii. Rozliczenie należy wykonać do końca kwietnia 2019 roku na druku PIT-36/ZG. W załączniku należy również podać nazwę kraju, z którego osoba otrzymywała dochody oraz kwotę zapłaconego za granicą podatku.

 


 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odzyskaj podatek z zagranicy
rozliczenie dochodów z Niemiec
rozliczanie podatku z Niemiec
Czy jest możliwe uzyskanie zwrotu podatku w 5 dni? Czy zwrot podatku z Niemczech przysługuje każdemu pracownikowi? Będąc zatrudnionym w Polsce, ale pracując w Niemczech mogę ubiegać się o zwrot podatku?
Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu
top