search
top

Jak przeszkolić pracowników z ochrony danych osobowych?

Czy Pracownicy Twojej firmy potrafią wskazać, które informacje podlegają pod ochronę danych osobowych? Czy wiedzą, jak prawidłowo zabezpieczać dane zarówno swoje, jak i Waszych Klientów? Szkolenie RODO to kompleksowe ujęcie kwestii związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w ich teoretycznym, jak i praktycznym ujęciu. Szkolenie można co prawda przeprowadzić we własnym zakresie, szukając wszystkich informacji na własną rękę. Bezpieczniejszym i pewniejszym rozwiązaniem, będzie jednak powierzenie go specjalistom, którzy precyzyjnie wskażą, jakich aspektów nie można pominąć, co jest potrzebne do legalnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Trudności wynikające z rozporządzenia RODO dotyczą przede wszystkim z elastycznych i wielopoziomowych form jego stosowania, które są ruchome i wynikają z procesów zachodzących w organizacji i rodzaju danych, jakie gromadzi firma.

 

Czym jest ochrona danych osobowych wg nowych przepisów?

Kwestia ochrony danych osobowych została ponownie ujęta w wydanym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, Rozporządzeniu O Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.  Jego celem jest ujednolicenie przepisów dla wszystkich firm i instytucji obracającymi danymi osobowymi swoich Klientów. To krok ku prawu do bycia zapomnianym, prawa do usunięcia danych i natychmiastowe prawo wydania zakazu obrotu danymi i bardziej przejrzyste prawo do przenoszenia danych pomiędzy dostawcami usług. Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych w jasny sposób wskazuje na prawidłowy i jednolity sposób obrotu danymi, jak i sposobów ich pozyskania. Kolejną bardzo ważną kwestią jest sposób przechowywania i niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe.

 

Szkolenie z ochrony danych osobowych

Szkolenie z RODO jest niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa zarówno pod względem ochrony danych własnych pracowników, jak i Klientów firmy. Tym bardziej obowiązkowe jest w przypadku administratorów bezpieczeństwa informacji i osób pełniących funkcję Inspektora. Dobre szkolenie porusza kwestie teoretyczne, jak i kładzie nacisk na praktykę, przygotowując słuchaczy na różne sytuacje. Prowadzone w firmie szkolenia RODO są również wizytówką dla przedsiębiorstwa, jako placówki podążającej za dobrem pracowników i swoich Klientów.

szkolenie RODO

 

Jakie obszary powinno poruszać szkolenie z ochrony danych osobowych?

 • ogólne zasady ochrony danych osobowych – zbiór definicji i zagadnień poruszających RODO, jak i wynikające z niego wszelkie zasady legalności, poprawności, zastosowania i wymogów ,
 • prawa użytkowników RODO – omówienie zagadnień podlegających pod ochronę danych osobowych, sposób poprawnego gromadzenia informacji, ich przechowywania, obrotu nimi, a następnie niszczenia,
 • procedury bezpieczeństwa wymagane przez RODO – czyli kwestia przetwarzania danych i zarządzania nimi, zabezpieczenia systemów informatycznych, komputerów osobistych pracowników, zasady korzystania z poczty elektronicznej,
 • kwestie naruszeń przepisów RODO i konsekwencje prawne,
 • kontrole UODO i wynikające z nich znalezione uchybienia, skutki i formy poprawy łamanych przepisów.

 

Profesjonalne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i nie tylko

Oferty firm przeprowadzających szkolenia są przeznaczone dla firm o różnym profilu działalności, które szukają profesjonalnego wsparcia i rzetelnego źródła wiedzy. Elastyczność szkolenia i forma jego prowadzenia może zostać dostosowana zarówno do mikro organizacji, do małych i średnich firm, jak i bardzo dużych podmiotów, w tym korporacji. Przykładowo firma AsystaHR po zakończeniu szkolenia zobowiązuje się do sześciomiesięcznej opieki nad osobami przeszkolonymi i osobą mianowaną do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych. Firma działa na terenie: Płocka, Torunia, Trójmiasta, Łodzi, Bydgoszczy. Szkolenie RODO przewiduje szeroki obszar funkcjonowania prawa ochrony danych osobowych w praktyce wraz ze skutkami prawidłowego ich przetwarzania. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

 • Kto może przetwarzać dane osobowe?
 • Kiedy i jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe?
 • Jakie ryzyko wiąże się z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych?
 • Czym jest procedura czystego ekranu, biurka i druku?
 • Czy stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest obowiązkowe dla każdej z firm i kto nim może zostać?
 • Kim jest Administrator Danych Osobowych i jakie są jego obowiązki?
top