search
top

Jak przygotować się do przetargu na opiekę medyczną w firmie?

Według danych statystycznych jedynie 16% firm decyduje się na zapewnienie swoim pracownikom opieki medycznej, a jedynie 6% rozważa taką możliwość. Dlaczego tak się dzieje? Wielu przedsiębiorców zakłada, że zapewnienie opieki medycznej jest zbyt dużym kosztem, lecz ci, którzy wiedzą już, jakie są trendy na rynku pracownika, szykują się do przetargu na opiekę medyczną w firmie. Jakie firmy ogłaszają najczęściej takie przetargi? Kiedy można ogłosić przetarg? Co jest negocjowane poprzez umowy?

Opieka medyczna w firmie – kto się najczęściej o nią stara?

Zgodnie z aktualnymi trendami rynku pracownika, to nie rekruterzy, lecz osoby podejmujące zatrudnienie coraz częściej dyktują warunki. A to oznacza, że pracodawcy muszą się nieco bardziej wysilić, by zatrzymać przy sobie dobrych pracowników. Co oznacza m.in. to, że ogłaszają one przetargi na opiekę medyczną. Najczęściej na taki krok decydują się małe przedsiębiorstwa. Wszystko ze względu na fakt, że zapewnienie fachowej opieki medycznej wiąże się ze znaczącymi kosztami, a im więcej pracowników, tym jest to trudniejsze. Dobrzy specjaliści są cenieni w praktycznie każdej branży, nie ma zatem regulacji określającej, jakie firmy mogą ogłaszać przetargi na opiekę medyczną.

Do przetargu mogą startować prywatne centra opieki medycznej, niemające podpisanego kontraktu z NFZ.

Kiedy można ogłosić przetarg?

Nie chodzi tu o konkretny miesiąc, czy moment działalności firmy. Kwestią kluczową staje się to, czy doszło do zatwierdzenia planu finansowego, czy też nie. Warto przy tym zwrócić uwagę to, że samo ogłoszenie przetargu przed zatwierdzeniem takiego planu nie jest zabronione, lecz podpisanie umowy już tak. Brak należytego zabezpieczenia środków na realizację zamówienia mogłoby sugerować niewypłacalność i czynić podpisaną umowę nieważną. Zatwierdzenie planu finansowego zabezpiecza przed dwiema możliwymi sytuacjami:

 • firma zaciąga zobowiązania przekraczające jej możliwości finansowe;
 • firma w momencie, w którym powinno dojść do podpisania umowy, nadal nie posiada zabezpieczonych środków finansowych. Prowadzi to do sytuacji, w której przedsiębiorstwo ma obowiązek zwrócić wykonawcy koszty udziału w przetargu, gdyż odstępuje od wykonania umowy z własnej winy.

Negocjacja umów medycznych: jakie obejmują ustalenia?

Umowa medyczna pomiędzy firmą a wykonawcą obejmuje następujące informacje:

 • dane obu stron: nazwa placówki, adres, NIP, REGON i dane kontaktowe (telefon, e-mail, faks)
 • zakres usług świadczonych przez placówkę medyczną:
  • godziny przyjmowania
  • zakres opieki lekarza i pielęgniarki
  • specjalizacje
  • miejsce świadczenia usług (w placówce lub w firmie)
  • zakres leczonych chorób
  • czy opieka obejmuje również rodzinę pracownika
 • czas trwania usługi
 • sposoby oceny dotrzymywania warunków
 • ustalenie formy kontaktu

To jedynie przykłady informacji, jakie mogą znaleźć się w umowie o świadczeniu usług przez placówkę medyczną dla określonej firmy.

Negocjacja umów medycznych

Podczas finalizowania przetargu ważna jest negocjacja umów medycznych, która obu stronom przyniesie satysfakcjonujące efekty.

Najważniejsze zasady umów przetargowych

 • Umowa oraz wszelkie zmiany w niej dokonywane muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Umowa o zamówienie publiczne musi uwzględniać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Oznacza to np. że firma ogłaszająca przetarg nie może żądać kar od wykonawcy za uchybienia, jeśli wobec siebie nie przewiduje żadnych sankcji za podobne zaniechania.
 • W przypadku składania ofert częściowych każda część zamówienia wymaga odrębnej umowy, nawet jeśli wszystkie części mają tego samego wykonawcę.
 • Dobrą poradą jest unikanie w umowie sztywnych zapisów. Rzeczywistość potrafi zaskakiwać, zatem lepszą opcją jest pozostawienie sobie możliwości dopasowywania umowy do pojawiających się okoliczności, oczywiście z zachowaniem uczciwości transakcji.

Przetarg na opiekę medyczną w firmie może być skomplikowaną sprawą, lecz nie musi, jeśli skorzystasz z pomocy specjalistów. Potrzebujesz pomocy w specyfikacji warunków zamówień, ułożeniu umowy przetargowej, lub też sprawa trafiła do sądu i potrzebujesz wykwalifikowanego pełnomocnika? Zajrzyj zatem na stronę pawelczyk-kozik.pl i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z profesjonalnej pomocy. Oprócz obsługi przetargów zapewniamy również pomoc w zakresie ochrony danych osobowych, a także usługę doradztwa biznesowego, polubownego rozstrzygania sporów oraz wielu innych.

top