search
top

Komunikacja wewnętrzna w firmie – jak ją poprawić?

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorstwa, w których zarząd jest zupełnie odcięty od pracowników, traktuje ich z góry i nie potrafi nawiązać z nimi dialogu są zwykle skazane na porażkę. Dobra komunikacja wewnętrzna jest, choć nie bezpośrednio, doskonałym sposobem motywowania pracowników oraz zwiększania potencjalnego sukcesu firmy. Pracownicy, którzy czują możliwość porozmawiania z osobami wyższego szczebla, przedstawienia własnych pomysłów czy w ogóle zrozumienia o czym się do nich mówi czują się w organizacji znacznie lepiej. To z kolei wpływa na poprawę ich wyników w pracy. Jak powinna wyglądać komunikacja wewnętrzna w firmie i jak pracować nad jej poprawą?

Udana komunikacja wewnętrzna w firmie

Dobra komunikacja wewnętrzna oparta na otwartości pomiędzy pracodawcą a pracownikami ma bezpośredni wpływ na motywację pracowników. Choć może to wydawać się nieoczywiste, to jak oceniany jest przedsiębiorca przez swoich podwładnych ma ogromny wpływ na to, jak podchodzą oni do wykonywanych przez siebie zadań.

Pierwszą i podstawową cechą udanej komunikacji wewnętrznej jest więc otwartość pracodawcy w stosunku do pracowników oraz szybkość działania. Kadra zarządzająca nie może dopuścić do sytuacji, w której to pracownicy dowiadują się o kluczowych działaniach i decyzjach zarządu z źródeł nie będących częścią firmy. Pracownicy powinni być traktowani jako jej kluczowy element i jako tacy mają prawo do poznania pewnych aspektów działania z ust pracodawcy.

Kolejny ważny element komunikacji wewnętrznej w firmie stanowi dialog. Rolą komunikacji wewnętrznej jest uzyskiwanie jak najlepszych wyników dzięki wykorzystywaniu wiedzy wszystkich pracowników oraz ich chęci dzielenia się własnymi pomysłami. Zbudowanie dobrej relacji i nawiązanie dialogu pomiędzy różnymi działami firmy pozwala na przywiązanie pracowników do firmy i pokazanie im, że każdy głos jest dla pracodawcy istotny.

poprawa komunikacji w zespole

Aby komunikacja wewnętrzna była skuteczna, potrzebne jest też opracowanie konkretnego dla danej sytuacji języka. Jest to w pewien sposób nawiązanie do zasady otwartości pomiędzy pracodawcą, a pracownikami. Bagatelizowanie problemów i entuzjastyczne malowanie sukcesów, lub wręcz przeciwnie, niedocenianie dobrej roboty i znajdowanie coraz to nowych błędów są drogami do komunikacyjnej zguby i nieporozumień. Pracodawca powinien stosować przekaz prosty, skierowany do osób które są równi jemu. Potrzebna jest szczerość i brak propagandy, inaczej komunikacja wewnętrzna nie przyniesie rezultatów. Dobrym krokiem może być tutaj poznanie nowych wymagań ISO 14001:2015.

Najczęściej popełniane błędy

Często popełnianym błędem, przez który komunikacja wewnętrzna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, jest brak właściwej analizy odbiorców wewnętrznych, czyli poszczególnych grup pracowników. Wielu zarządców podejmuje się stworzenia dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami samodzielnie, nie mając przy tym żadnego pojęcia o podstawach dobrej komunikacji wewnętrznej. I choć ich intencje mogą być jak najlepsze, często po prostu nie wychodzi.

Przykładem mogą tu być benefity dla pracowników na przykład z okazji świąt. To miłe i pomaga utworzyć pewną więź z pracownikami, o ile jest poparte dialogiem kontynuowanym przez cały rok.

Praca nad komunikacją w firmie

Warto również pamiętać, iż narzucanie konkretnej strategii komunikacyjnej i wprowadzanie jej we wszystkich aspektach jednocześnie może również przytłoczyć pracowników. Jeśli pracodawca, chcąc poprawić swoje wyniki, nagle zmienia swoje nastawienie i z ostrego szefa staje się doskonałym partnerem do rozmów, pracownicy mogą poczuć się niepewnie, nie do końca wierząc w przemianę.

Dobra komunikacja wewnętrzna to wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikami a pracodawcą i wspólne dążenie do zamierzonego sukcesu. Jest to proces wymagający, ale z pewnością wart uwagi. Menedżerowie zespołów z pewnością powinni regularnie się szkolić i rozwijać, tak by ich zespół pracował jak najlepiej. Warto skorzystać z oferty kogoś, kto ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu menedżerów. Taką osobą z pewnością jest Tomasz Piotr Sidewicz, który od wielu lat pomaga dyrektorom, menedżerom oraz handlowcom w rozwijaniu swoich umiejętności.

top