search
top

Na czym polega outsourcing IT?

Outsourcing to dość popularna w dzisiejszych czasach konwencja polegająca na oddelegowaniu do zewnętrznej firmy zadań, które wymagały by od zarządu danego przedsiębiorstwa czy instytucji zatrudnienia dodatkowej kadry specjalistycznej.

Bardzo często outsourcinguje się więc zespoły do spraw księgowości, HR, PR i reklamy, jednak jedną z wiodących branż oferujących outsourcing usług jest zdecydowanie IT. Outsourcing zyskał tak ogromną popularność głównie ze względu na możliwość redukcji kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Czy to jednak jedyny powód? Dlaczego tak wiele firm decyduje się na pozyskiwanie teamów informatycznych u firm zewnętrznych i jakie płyną z tego korzyści?

Outsourcing informatyczny

Informatyka jest jedynie małym wycinkiem ogromnej mapy przemysłu. Nie dziwi więc, że wiele firm zupełnie nie związanych z IT nie posiada w swoich szeregach kadry wykwalifikowanej do zajmowania się skomplikowanymi zadaniami związanymi z konserwacją sieci komputerowej, rozwojem oprogramowania czy zarządzaniem infrastrukturą informatyczną. Zatrudnienie całego zespołu zajmującego się tak niewielkim odłamkiem działania firmy znacznie ograniczyłoby zarówno finanse, jak i cenny czas, który przedsiębiorstwo mogłoby zainwestować w rozwój kierunków znacznie ważniejszych dla jego sprawnego działania.

Właśnie tu oddelegowanie zadań firmie zewnętrznej, czyli outsourcing okazuje się być ogromnym odciążeniem. Dzięki wykorzystywaniu zewnętrznego zespołu ludzi, firma może skupić się na głównej dziedzinie swojej działalności i nie przerywać naturalnego toku funkcjonowania firmy. Outsourcing IT zapewnia firmie stałe wsparcie informatyczne w momencie, w którym przedsiębiorca tego potrzebuje.

Zakres działania outsourcingu IT

Firma oferująca outsourcing IT zapewnia swoim klientom nieustanne wsparcie techniczne na różnych poziomach ogólnie pojmowanej informatyki. Mogą to być zadania tak przyziemne jak konserwacja i serwis sprzętu użytkowanego w firmie, ale to tylko niewielki wycinek ich możliwości.

Klient ma prawo skorzystać z usług tworzenia, modernizowania oraz rozwijania sieci komputerowej, zarządzania urządzeniami sieciowymi, zabezpieczania danych przed utratą lub kradzieżą, zarządzania serwerami, rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, instalacji nowych sprzętów i komputerów w firmie a także usuwania wirusów, reinstalacji systemów czy rozbudowy stanowisk roboczych.

Outsourcing może dotyczyć również rozwoju oprogramowania, które często jest właśnie kluczem do wybicia się firmy ponad konkurencję.

Wiele komercyjnych rozwiązań nie jest w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom przedsiębiorcy. Tymczasem dzięki outsourcingowi IT i developerów oprogramowania są oni w stanie otrzymać oprogramowanie, które w pełni sprawdzi się w ich specyficznej branży i zapewni poprawę warunków i wyników pracy całej firmy. Jedną z wielu zalet płynących właśnie z outsourcingu developerów i zespołów IT jest fakt, iż osoby towarzyszące rozwijaniu oprogramowania od podstaw będą też tymi, które zajmą się ich konserwacją, przez co firma nie traci nic w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek usterki.

Outsourcing IT pozwala na natychmiastową reakcję odpowiednich specjalistów bez ingerencji w proces działania przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z outsourcingu IT

Pierwszą i podstawową zaletą wymienianą w kontekście outsourcingu jakichkolwiek usług jest obniżenie kosztów ponoszonych przez firmę. Dotyczy się to również outsourcingu IT. Dzięki zatrudnieniu zewnętrznej firmy do opieki nad działem informatycznym przedsiębiorstwa, obniżone i ustabilizowane zostają koszty utrzymania sprzętu informatycznego w firmie. Co więcej, klient zyskuje dostęp do specjalistów z zakresu informatyki, co nie jest tak łatwo osiągnąć zatrudniając ludzi do pracy w strukturach firmy.

Hardware

Zarządzanie zespołem informatyków wymaga nie tylko rekrutacji i odpowiednich szkoleń, ale przede wszystkim znajomości branży – nie każdy, kto podaje się za specjalistę faktycznie nim jest, a to do przedsiębiorcy należałaby weryfikacja jego kompetencji. Dzięki oddaniu działu informatycznego w ręce firmy zewnętrznej, przedsiębiorca nie musi przejmować się kwalifikacjami pracowników IT – zrobi to za niego firma, której zadanie zostaje powierzone.

Outsourcing IT pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii, stały monitoring serwerów i sieci komputerowej oraz rozwój firmy pod kątem informatycznym pozwalający zyskać przewagę nad konkurencją.

Wszystko to pozwala znacznie obniżyć koszty (gdyż, po raz kolejny podkreślając, koniecznym przestaje być zatrudnienie ludzi na własną rękę. Ludzi, którzy prawdopodobnie nie są potrzebni w firmie w pełnym wymiarze czasu). Oszczędzana jest też przestrzeń, którą należałoby wydzielić zespołowi informatyków. Podsumowując, jeśli firma nie ma do czynienia bezpośrednio z informatyką, outsourcing IT jest dla nich naprawdę korzystnym krokiem w przód.

top