search
top

Norma ISO 26000 – korzyści wynikające z jej stosowania

Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem, to zazwyczaj dość skomplikowane i czasochłonne zadanie, które wymaga odpowiedniego poświęcenia, wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której prowadzona jest dana działalność. 

Przedsiębiorca musi zadbać o bardzo wiele różnych aspektów, aby prowadzić firmę zgodnie z prawem i aby dawała ona pożądane zyski. Różnorodność rynku z pewnością nie ułatwia tego zadania, jednak dzięki różnego rodzaju normom i standardom, gospodarka może być w mniejszym lub większym stopniu ustandaryzowana, to daje wiele nowych możliwości i znacząco ułatwia zarządzanie firmą. Standard ISO 26000 jest obecnie jedną z najlepiej znanych i najchętniej stosowanych norm ISO. Warto więc wiedzieć, czym tak dokładnie jest ten standard, kto powinien rozważyć jego wdrożenie, jakie działania należy podjąć w tym kierunku oraz gdzie szukać pomocy w tym procesie?

Czym jest norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 to międzynarodowy standard opracowany ponad 10 lat temu przez kilkuset ekspertów z wielu różnych krajów całego świata. Jest ona zbiorem różnego rodzaju zaleceń i wskazówek dla firm i organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i tworzenia długoterminowych strategii CSR. Norma ta kompleksowy sposób definiuje społeczną odpowiedzialność, wskazując w szczególności na takie obszary jak 

  • ład organizacyjny, 
  • prawa człowieka, 
  • praktyki z zakresu pracy, 
  • środowisko, 
  • uczciwe praktyki operacyjne, 
  • zagadnienia konsumenckie,
  •  zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

26 listopada 2012 roku Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz partnerami rynkowymi opracował i zainaugurował polską wersją normy PN-ISO 26000. Standard ten nie jest normą systemu zarządzania i nie jest przeznaczony do certyfikacji. Jednak jego głównym celem jest ułatwienie organizacjom działania w sposób odpowiedzialny społecznie, co obecnie staje się coraz ważniejszą kwestią, przez to tego typu normy również zyskują na popularności.

Kto powinien rozważyć wdrożenie normy ISO 26000?

Norma ISO 26000 ma zastosowanie do wszystkich organizacji publicznych, prywatnych i non-profit działający w krajach rozwiniętych i rozwijających się, bez względu na ich wielkość i lokalizacje. Ponadto norma ta nie podlega certyfikacji, a jest jedynie zbiorem praktyk i standardów dających możliwość dobrowolnego ich stosowania przez organizację. Z tego względu każda organizacja może posługiwać się tą normą i postępować zgodnie z jej założeniami, jeśli chce uzyskać korzyści z tym związane. 

Jakie działania należy podjąć, aby wdrożyć normę ISO 26000?

W celu wdrożenia normy ISO 26000 z pewnością niezbędne będzie przeanalizowanie dotychczas prowadzonych w firmie działań. W tym celu przydadzą się różnego rodzaju szkolenia pracowników w zakresie ISO 26000, po to, aby uzyskali oni niezbędną wiedzę i umiejętności w tym temacie. 

Wprowadzenie wymagań tej normy zazwyczaj oznacza dostosowanie funkcjonujących w danej firmie systemów zarządzania, do wytycznych zawartych w standardzie ISO 26000. Ocena zgodności pozwala potwierdzić to, czy dana firma działa zgodnie z założeniami normy ISO 26000, czy też nie. 

Gdzie szukać pomocy w zakresie wdrażania standardu ISO 26000?

Wdrażanie w firmie różnego rodzaju standardów i norm zazwyczaj wiąże się z koniecznością spełnienia wielu istotnych wymagań. Nie inaczej jest w przypadku standardu ISO 26000, którego wdrożenie wymaga odpowiedniej wiedzy i spełnienia szeregu niezbędnych wymagań. Z tego względu dla wielu osób, a szczególnie tych, które po raz pierwszy mają do czynienia ze wdrażaniem tego typu norm, zadanie to może być dość skomplikowane i trudne. Warto więc odpowiednio przygotować się do tego procesu, aby mieć pewność, że przebiegnie on szybko i bezproblemowo. Z pewnością rozwiązaniem, na które warto się zdecydować, jest skorzystanie z profesjonalnych szkoleń w zakresie wdrażania standardu ISO 26000

Biorąc udział w tego typu kursach, można uzyskać niezbędną wiedzę i rozwinąć swoje praktyczne umiejętności, które będą niezbędne do wdrożenia standardu ISO 26000. Ponadto skorzystanie z usług profesjonalnych firm świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie tej i innych norm, również będzie znakomitym rozwiązaniem.

top