search
top

Przykłady stosowania metody 5 WHY

Metoda 5 WHY, która odnosi się bezpośrednio do ciągłego zadawania pytań „dlaczego” by dotrzeć od błędu do jego przyczyny źródłowej. Jej skuteczne wprowadzenie pozwala na weryfikowanie przyczyn błędów ludzkich lub nieprawidłowej współpracy pomiędzy kolejnymi działaniami, co w efekcie umożliwia rozwiązywanie prostych problemów w procesach, komunikacji między pracownikami oraz nieprawidłowości prowadzących do odbiegania produkcji od założonych standardów. W jaki sposób można wykorzystać ją w różnych branżach i zastosować jako wsparcie dla certyfikacji systemów zarządzania?

Podstawowe założenia metody 5 WHY

Chcąc przeprowadzić metodę 5 WHY dla danego problemu musimy w pierwszym kroku określić konkretnie problem, a następnie rozpocząć procedurę zadawania pytań „dlaczego” do momentu dojścia do logicznego wyjaśnienia przyczyny jego powstania. Liczba „5” w nazwie metody odnosi się do średniej pytań, jaka zwykle potrzebna jest do uzyskania konkretnej odpowiedzi na przyczynę błędu. Taka konstrukcja analizy każdego pojawiającego się problemu pozwala nie tylko zoptymalizować drogę dochodzenia do rozwiązań problemów, ale też odkrywa powiązania procesowe pomiędzy kolejnymi krokami, które do błędu doprowadziły.

Jedną z ważnych zalet metody 5 WHY jest możliwość zaangażowania zespołu w rozwiązywanie prostych problemów procesowych i wyciąganie wniosków na podstawie analizy od osób, które mają z procesem bezpośrednią styczność i mogą dostrzegać zagrożenia oraz problemy, których kadra kierownicza czy osoby zajmujące się systemem zarządzania mogą nie dostrzegać.

Kiedy stosuje się metodę 5 WHY – przykładowe przypadki

Jednym z najbardziej znanych, a zarazem najłatwiejszych do wytłumaczenia działania metody 5 WHY przykładów są reklamacje klientów w związku z otrzymaniem produktu niezgodnego z wymaganiami. Pierwszym pytaniem tłumaczącym przyczyny niezgodności będzie pytanie o to dlaczego klient otrzymał niezgodny produkt. Odpowiedź? Klient mógł mieć dostęp do innej specyfikacji, niż ta stosowana przez producenta. Dlaczego pojawiła się różnica między specyfikacjami? Osoba odpowiedzialna za sprzedaż nie podała klientowi najbardziej aktualnych danych. Dlaczego? Klient zamawia w firmie od dawna i osoba odbierająca zamówienie zapomniała przekazać jego nowych wymagań do działu produkcji. Dlaczego? Natłok pracy sprawił, że przeoczyła pojawienie się zmian w zamówieniu. Podążając za tymi pytaniami można dostrzec wyraźny system powiązań pomiędzy konkretnymi problemami, które doprowadziły do błędnego produktu dostarczonego do klienta końcowego. Na podstawie prześledzonych pytań i odpowiedzi można dość łatwo wywnioskować też działania, jakie warto podjąć by uniknąć w przyszłości takich samych błędów – wystarczy, że nawet zamówienia stałych klientów będą cyklicznie sprawdzane pod kątem zgodności ze specyfikacją oferowanych produktów i dostosowywane do aktualnych potrzeb nabywcy.

Możliwość wydedukowania trwałego rozwiązania na podstawie prześledzonych przyczyn błędu głównego pozwoli wyeliminować nie tylko sam błąd, ale i jego przyczynę. Metodę 5 WHY można powiązać w ten sposób bezpośrednio z ideą ciągłego rozwoju, eliminowania ryzyka oraz zarządzania zagrożeniami stosowaną w międzynarodowych standardach ISO i wielu normach, do których certyfikują firmy z różnych branż i gałęzi przemysłu.

Metoda 5 WHY

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody 5 WHY? Zdecyduj się na kurs 5 WHY – szkolenie organizowane przez Bureau Veritas.

Metoda 5 WHY a certyfikacja w branży motoryzacyjnej – jak wykorzystać pytania „dlaczego”?

Odnosząc powyższy przykład oraz samą ideę metody 5 WHY do branży motoryzacyjnej możemy zauważyć jak wiele dobrego wnosi znajomość i stosowanie techniki pytań „dlaczego?” dla firm starających się o wdrożenie skutecznych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Biorąc za przykład branżę motoryzacyjną, dla której jedną z głównych norm będzie standard IATF 16949, zauważymy że metoda 5 WHY ułatwi analizowanie zagrożeń i ciągłe udoskonalanie wymagane przy budowaniu systemu zarządzania jakością. IATF 16949 jest jedyną normą uwzględniająca potrzeby branży motoryzacyjnej – bazuje na wymogach normy ISO 9001, ale poszerza ją o znacznie szerszy zakres wymagań charakterystycznych dla przedsiębiorstw na różnych etapach łańcucha dostaw.

Wymagania normy IATF 16949 bazują na cyklu Deminga, naciskając na potrzebę ciągłego doskonalenia, identyfikacji zagrożeń i eliminacji ryzyka. PDCA (plan – do – check – act) może zostać skutecznie powiązana z metodą 5 WHY – jeśli działania zostaną zaplanowane i wykonane, metoda 5 WHY może posłużyć za sprawdzenie przyczyn wystąpienia ewentualnych błędów i ułatwić przygotowanie lepszej wersji działań, tak by procesy częściowe i produkty końcowe oraz wszelkie usługi na etapie transportu, magazynowania i sprzedaży w branży motoryzacyjnej były narażone na najmniejsze prawdopodobieństwo błędów.

top