0

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze domu opieki dla osoby starszej? Czy cena jest najważniejsza? Jakie udogodnienia powinny być zapewnione dla pensjonariuszy? Czy obecność wózka toaletowego jest konieczna?

zuza Changed status to publish 1 kwietnia 2023