0

Czy jest to stan nagły, wymagający pilnej interwencji medycznej? Jakie są długoterminowe konsekwencje delirium alkoholowego i jak można temu zapobiegać? Czy leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne w zapobieganiu powtarzającym się epizodom delirium alkoholowego? Jakie są metody leczenia delirium alkoholowego i jak długo trwa proces powrotu do zdrowia po wystąpieniu tego stanu?

zuza Changed status to publish 28 lutego 2023