search
top

PR w Internecie

google-adsense-logoPublic Relations tłumaczy się jako nawiązywanie kontaktów z otoczeniem przez firmę działającą publicznie. Działania z zakresu PR dążą do stworzenia zachęcającego obrazu zewnętrznego przedsiębiorstwa. Zwykle grupa skierowana adresatów działań jest ściśle określona, żeby przygotować jak najskuteczniejszą ofertę.

Dodatkowo wyróżnia się cztery główne modele PR:

  • rozgłos
  • informacja publiczna
  • dwukierunkowy przekaz asymetryczny
  • symetryczny przepływ.

Niezwykle powszechny jest obecnie e-PR, działa on przede wszystkim w wykorzystując serwisy społecznościowe, przez co produkty, a zarazem świadomość marki mają szanse dotrzeć do większego grona użytkowników o konkretnych cechach. Sieć daje dużo większe sposoby komunikacji z internautom, a także umożliwia prezentacje informacji w ciekawszy sposób, który ma szansę dotrzeć do większego grona czytelników.

top