search
top

Szkolenie z zakresu ISO 14001 2015

Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego w organizacji, ograniczające negatywny wpływ produkcji i wszelkich procesów na ogólną jakość otoczenia to jedna z podstawowych cech ujętych w strategii każdej światowej klasy organizacji.

Konieczność spełniania różnorodnych, surowych przepisów środowiskowych połączona z chęcią zapewnienia sobie swoistej przewagi konkurencyjnej sprawiła, że coraz więcej firm stawia dziś na certyfikację ISO 14001, decydując się na wdrożenie opartego o nią systemu zarządzania środowiskowego i działanie zgodnie z jej surowymi wytycznymi. Zmiany strategiczne, jakie może wprowadzić w firmie tego typu decyzja wymagają często czasu na dostosowanie się pracowników do zupełnie nowej formy działania.

Z tego też powodu środowisko ISO zachęca do udziału w różnorodnych szkoleniach poświęconych właśnie normie ISO 14001 2015. Jaki zakres zagadnień obejmują i do kogo są skierowane tego typu szkolenia?

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia ISO 14001

Zależnie od wybranego wariantu szkolenia, zagadnienia poruszane podczas wykładów mogą różnić się nieznacznie między sobą. Szkolenia ISO 14001 przewidziane dla audytorów wewnętrznych będą skupiały się przede wszystkim na kwestiach związanych z prowadzeniem audytów w firmie – ocenianiem zgodności systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, planowaniem czy raportowaniem audytu oraz kwestiami, na jakie należy zwrócić uwagę podczas jego przeprowadzania.

Szkolenia ogólne, skierowane do kierownictwa, pracowników i osób zajmujących się strategią środowiskową w firmie mogą przyjmować charakter bardziej informacyjny, wprowadzając uczestników do samej koncepcji systemu zarządzania środowiskowego, przedstawiając w sposób jasny i zrozumiały wymagania normy ISO 14001:2015 i zmiany, jakie zaszły w niej w stosunku do wersji poprzedniej, czy też omawiając najważniejsze terminy i pojęcia pojawiające się w samej normie.

Podczas szkolenia, uczestnicy mogą zapoznać się z przebiegiem procesu certyfikacji ISO 14001, poznać obszary w których wymagane jest najwięcej zmian czy metodykę działania podczas wprowadzania życie standardu ISO 14001. Szkolenia tego typu mają charakter informacyjno-przygotowawczy, stanowiąc doskonały punkt wyjściowy dla firm, które po raz pierwszy stykają się z jakąkolwiek normą ISO i czują się zagubione w całym procesie jej implementowania.

Metodyka szkolenia ISO 14001

Szkolenia z zakresu ISO 14001 2015 skierowane są zarówno do audytorów, osób zajmujących się kwestiami zarządzania środowiskowego w organizacjach, kierowników, pracowników i wszystkich, którzy mogą być zainteresowani tematyką normy ISO 14001:2015.

Z tego też powodu metodyka stosowana podczas szkoleń opiera się zwykle na zajęciach wykładowo-dyskusyjnych oraz warsztatach, podczas których uczestnicy mają szansę przede wszystkim zapoznać się z teorią stojącą za samą normą ISO 14001 2015. Głównym celem tego typu szkoleń jest bowiem przedstawienie w sposób jasny i zrozumiały najważniejszych wymagań ISO 14001:2015 łącznie ze zmianami, jakie zostały w niej wprowadzone w stosunku do wersji poprzedniej.

ISO 140001 – szkolenie dla audytorów i pracowników

Akredytowane jednostki certyfikacyjne organizujące regularnie szkolenia ISO 14001 dedykują swoje kursy zarówno audytorom i kandydatom na audytorów wewnętrznych, jak i osobom które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu normy. Jak doskonale wiadomo, wdrażaniem systemu zarządzana środowiskowego opartym o ISO 14001:2015 zajmuje się zwykle nie jedna osoba, ale całe grono pracowników zaangażowanych w opracowywanie strategii, planowanie zmian czy monitorowanie działań doskonalących.

Osoby takie powinny być zaznajomione z co najmniej podstawowym zakresem wymagań normy ISO 14001 2015, w tym również koncepcją systemu zarządzania środowiskowego i powodami, dla których jego wdrożenie jest dla organizacji naprawdę korzystne.

W szkoleniach mogą brać udział także pracownicy nie związani bezpośrednio z programem opracowywania i wdrażania systemu zarządzania środowiskowego – zaangażowanie wszystkich stron i pracowników w uczestnictwo w szkoleniu może sprawić, że proces wdrażania systemu stanie się łatwiejszy i bardziej zrozumiały dla wszystkich. Pracownicy, którzy rozumieją potrzebę zmian, przystosowują się do nich znacznie szybciej i tym samym przyczyniają się do ich skutecznego egzekwowania.

top