search
top


Skąd czerpać wiedzę na temat projektów unijnych?

Z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce 1.maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego, nasz kraj ma możliwość korzystania z różnorodnych dotacji, funduszy i środków pieniężnych, które mogą zostać przeznaczone na konkretne projekty. Każde państwo, które wchodziły w skład Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania wszystkich środków publicznych. Wszelkie... Więcej

Udany start-up. Sprawdź jak go finansować

Unia Europejska jest polityczno-gospodarcznym tworem, który łączy część krajów będących w Europie. Celem działania UE jest wyrównianie poziomu gospodarczego w krajach członkowskich. ♦♦♦ Niemal co roku Parlament UE dostosowuje prawo w taki sposób, by każdy członek mógł poczuć się równy i by mógł bez przeszkód uzyskać akces do takich samych możliwości.Pobieranie pieniędzy z jednej wspólnej kasy to jedna z... Więcej

top