search
top

Zasady komorniczej licytacji nieruchomości

Licytacje komornicze są realizowane głównie z powodu braku możliwości spłaty zadłużeń przez dłużnika bądź wykorzystaniu wszystkich innych możliwości ściągnięcia spłaty z takiej osoby. Dla osób zainteresowanych licytacją jest to szansa na zakup w stosunkowo niskiej cenie ruchomości bądź nieruchomości, która licytowana będzie przez urząd komorniczy zgodnie z zasadami płynącymi z prawa polskiego.

Jak przebiega licytacja komornicza?

W przypadku zajęcia przez urząd komornika nieruchomości bądź ruchomości na poczet zadłużenia wynikającego np. z braku spłaty kredytów uruchamia się tak zwaną licytację komorniczą, w której może wziąć udział niemalże każda osoba, która ukończyła 18 lat. Wyjątkiem od reguły są osoby, które są spokrewnione z komornikiem bądź pełnią funkcję urzędnicze związane z przebiegiem licytacji – takie osoby nie mogą czynnie brać udziału w licytacjach komorniczych natomiast mogą się im przyglądać. Dodatkowo wszystkie osoby przebywające na sali podczas licytacji mogą się jej przyglądać. Warto też pamiętać, że osoba, która wylicytuje nieruchomość bądź ruchomość i nie uiści odpowiedniej kwoty jaką wylicytowała może zostać skreślona z kolejnych licytacji oraz może zostać nałożona na taką osobę grzywna w wyniku jej nie wypłacalności.

Licytacja przebiega w sposób prosty. Początkową cenę nieruchomości bądź ruchomości ustala się poniżej wartości rynkowej tak, aby licytujący mieli możliwość przebijania się cenowo. W przypadku drogich nieruchomości kwota jaką należy przebić przeciwnika może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. W przypadku wygranej licytacji zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za jaką została wygrana licytacja. Komornik jak i urząd sprawujący władzę nad licytacją po jej zakończeniu otrzymuje prowizje wynikającą z czynności komorniczych.

Skąd dowiedzieć się o licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze są jawne oraz dostępne dla ogółu ludności, dlatego informację o ich przebiegu umieszcza się między innymi na stronach urzędowych miast, stronach poszczególnych kancelarii komorniczych oraz lokalnej prasie czy telewizji.

pieniądze na licytacjach nieruchomości

Licytacje online – czy komornicy idą z duchem czasu?

Obecnie popularne stają się licytacje online, które nie wymagają osobistej obecności w urzędzie w celu licytacji nieruchomości bądź ruchomości przejętych przez urząd komorniczy. Licytacje online nie różnią się zbyt wiele od takich, które przeprowadzane są tradycyjnie. Należy jednak zweryfikować swoją tożsamość poprzez wysłanie potwierdzenia własnego dowodu osobistego, dzięki czemu można być dopuszczonym do licytacji. Należy również zobowiązać się do uiszczenia zapłaty w przypadku wygranej licytacji.

Co warto wiedzieć o licytacjach komorniczych?

Warto pamiętać, że komornik przeprowadza licytację ruchomości bądź nieruchomości maksymalnie dwa razy – jeśli za pierwszym nie zostanie uzyskana oczekiwana cena bądź nie znajdą się chętni do zakupy. Warto też pamiętać, że komornik pobiera opłaty za pełnienie funkcji oraz zajmowanie się daną sprawą. Dzięki temu, że licytacje są ogólnodostępne można stwierdzić, że są doskonałą okazją dla poszukiwaczy dobrych cen, ponieważ licytacje rozpoczynają się od kwot poniżej wartości rynkowej ruchomości bądź nieruchomości.

Należy też odróżniać dwa pojęcia związane z licytacjami. Licytacje nieruchomości dotyczą przede wszystkim domów, mieszkań oraz budynków użytkowych należących do dłużnika, natomiast licytacje ruchomości dotyczą wyłącznie rzeczy, do których zalicza się samochody, jachty, samoloty, ale też drobne gadżety, wyposażenie domu czy elektronikę jak np. pralki, odkurzacze, telefony i komputery. Warto pamiętać, że licytacje komornicze są też ostatecznością w przypadku ściągania długu z dłużnika – tylko wtedy jeśli wszystkie inne możliwości ściągnięcia zapłaty zostały wykorzystane.

top