search
top

Pomoc państwom w handlu

Fair trade jest ruchem konsumentów o zasięgu międzypaństwowym, organizacji pozarządowych, spółek, zajmujących się importem oraz spółdzielni niewielkich producentów w państwach tzw. Trzeciego Świata.

Ten ruch chce nieść pomoc drobnym rzemieślnikom, twórcom itd. Wszystko odbywać ma się za pomocą metod wypracowanych przez biznes, a to z kolei tworzyć ma system handlowy o zasięgu globalnym. Sprawiedliwy handel pomagać ma pokrzywdzonym i po prostu zmarginalizowanym państwom w nawiązaniu kontaktu ekonomicznego z krajami, które rozwijają się lepiej, po to by zatrzeć różnicę, którą widać w poziomie życia obywateli regionów całego świata.Jakie są podstawowe cele fair trade?

  • Powiększenie akcesu do rynku, co ułatwi lokalnym producentom rozwijać swoje początkujące digital-map-1442178-mbiznesy
  • Praktykowanie sprawiedliwości w społeczeństwie, ekologii, w ekonomii
  • Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem ich przy ciężkiej pracy, ochrona kobiet i społeczeństwa tubylczego
  • Polepszenie sytuacji producentów, zapewnienie ciekawszych płac, ciągłość stosunków handlowych

Szczególna inicjatywna sprawiedliwego handlu powstała po to by darzyć szacunkiem oraz troską społeczeństwo i środowisko, by ludzkie potrzeby stawiać przed zyskami. Miejscowi producenci mają być wspierani, a ich produkty mają nieść pożytek lokalnym mieszkańcom. Sprawiedliwy handel pragnie by nabywcy płacili tyle, by cena zapewniała producentowi godne wynagrodzenie za jego pracę oraz dochód do zaakceptowania przez organizacje handlowe.

top